Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
NazwaData
„Obsługa geodezyjna MPWiK sp. z o.o.”.2020-12-31
„Dostawa koparko - ładowarki.”2020-12-31
„Dostawa wyrobów betonowych III.”2021-01-15
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Polnej w Lęborku.”, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.2020-12-30
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Nadmorskiej - ul. W. Kossaka w Lęborku.”, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.2020-12-30
Dostawa wyrobów (tworzywa III).2020-10-28
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. pomorskiego2020-10-15
Dostawa wyrobów (tworzywa IV).2020-10-29
Dostawa wyrobów betonowych II2020-05-15
„Roboty budowlane – przebudowa parteru budynku administracyjno – socjalnego w Lęborku, przy ul. Pionierów 2 (etap III)”.2020-04-09
Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.2020-05-08
„Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej”2020-05-22
Dostawa wyrobów betonowych I2020-05-08
Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy sterującej częścią osadową oraz systemów pomocniczych - rozdzielnica sterownicza SS6 przy pompowni osadu - dla Oczyszczalni Ścieków (OŚ) w Lęborku2020-03-13
Dostawa wyrobów (tworzywa I)2020-03-11
Dostawa wyrobów (tworzywa II)2020-03-11
wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 148/10, obręb 8 oraz rurociągów technologicznych ” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę2020-02-18
wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 148/10, obręb 8 oraz rurociągów technologicznych ” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę2020-01-28

Przejdź do góry strony