Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej

Modyfikacja treści „Specyfikacji przetargowej”
dotyczącej przetargu na zadanie p.n. „Dostawa paliw: oleju napędowego
i etyliny - benzyny uniwersalnej”.

         Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

  • terminu składania ofert z dnia 31.03.2016 r. na dzień 12.04.2016 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 12-04-2016 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 12-04-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Ryszard Pawłowski

tel. (59) 863 47 86,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 15.03.2016 (10:20)Data aktualizacji: 05.04.2016 (14:29)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 3646

Przejdź do góry strony