adding: backup-05-03-24_15-53.sql (deflated 92%) adding: files/ (stored 0%) adding: files/Logo.svg (deflated 61%) adding: files/favicon.png (deflated 12%) adding: files/logo21.png (stored 0%) adding: files/gallery/ (stored 0%) adding: files/logo21_1.png (deflated 1%) adding: files/logo.png (deflated 0%) adding: files/userfiles/ (stored 0%) adding: files/userfiles/ue.jpg (deflated 10%) adding: files/userfiles/.tmb/ (stored 0%) adding: files/userfiles/.quarantine/ (stored 0%) adding: files/userfiles/achecker_2017-07-20_12-40-24.pdf (deflated 16%) adding: files/userfiles/achecker_2013-06-19_08-27-45.pdf (deflated 12%) adding: files/Logo-contrast.svg (deflated 61%) adding: files/download/ (stored 0%) adding: files/download/407/ (stored 0%) adding: files/download/407/Ogloszenie.pdf (deflated 15%) adding: files/download/470/ (stored 0%) adding: files/download/470/Ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 6%) adding: files/download/470/0-Modyfikacja-Specyfikacji-1.pdf (deflated 10%) adding: files/download/470/Modyfikacja-Specyfikacji-2.pdf (deflated 11%) adding: files/download/470/Ogloszenie.pdf (deflated 11%) adding: files/download/130/ (stored 0%) adding: files/download/130/warunki_techniczne.doc (deflated 86%) adding: files/download/130/Warunki-techniczne-druk.pdf (deflated 7%) adding: files/download/130/48.zip (stored 0%) adding: files/download/494/ (stored 0%) adding: files/download/494/0-Ogloszenie.pdf (deflated 9%) adding: files/download/494/Uniewaznienie-postepowania.pdf (deflated 6%) adding: files/download/500/ (stored 0%) adding: files/download/500/Modyfikacja-tresci-Specyfikacji-Przetargowej-.pdf (deflated 7%) adding: files/download/500/0-Ogloszenie.pdf (deflated 9%) adding: files/download/500/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 5%) adding: files/download/349/ (stored 0%) adding: files/download/349/warunki-geotechniczne-ogloszenie.pdf (deflated 31%) adding: files/download/349/4-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/349/3-Mapa-z-planowanymi-urzadzeniami-wodociagowo-kanalizacyjnymi..pdf (deflated 31%) adding: files/download/349/5-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/349/2-Mapa-z-planowanymi-urzadzeniami-wodociagowo-kanalizacyjnymi..pdf (deflated 35%) adding: files/download/349/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/244/ (stored 0%) adding: files/download/244/OGLOSZENIE-O-WYBORZE-WYKONAWCY.pdf (deflated 7%) adding: files/download/244/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 12%) adding: files/download/244/2.5-Rys.-4.pdf (deflated 20%) adding: files/download/244/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 7%) adding: files/download/244/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 7%) adding: files/download/244/2.4-Rys.-3.pdf (deflated 19%) adding: files/download/244/2.6-Rys.-5.pdf (deflated 21%) adding: files/download/244/2.7-Rys.-6.pdf (deflated 20%) adding: files/download/244/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 7%) adding: files/download/244/2.2-Rys.-1.pdf (deflated 20%) adding: files/download/244/2.3-Rys.-2.pdf (deflated 20%) adding: files/download/244/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 13%) adding: files/download/244/2-Druk-oferty..pdf (deflated 7%) adding: files/download/343/ (stored 0%) adding: files/download/343/5-Pprokjet-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/343/3-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/343/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/343/LPS-Wielkopolska-bruk.pdf (deflated 16%) adding: files/download/343/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/239/ (stored 0%) adding: files/download/239/2.pdf (deflated 28%) adding: files/download/239/1-2012.pdf (deflated 0%) adding: files/download/239/Odpowiedz-1.pdf (deflated 21%) adding: files/download/239/informacja5.pdf (deflated 22%) adding: files/download/239/1-Instrukcja-skladania-wniosku..pdf (deflated 7%) adding: files/download/239/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 10%) adding: files/download/239/GUS.pdf (deflated 7%) adding: files/download/239/1-2013.pdf (deflated 5%) adding: files/download/239/4-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan..pdf (deflated 11%) adding: files/download/239/2-2013.pdf (deflated 5%) adding: files/download/239/pytania.pdf (deflated 7%) adding: files/download/239/pytania4.pdf (deflated 12%) adding: files/download/239/Modyfikacja1.pdf (deflated 17%) adding: files/download/239/2-2012.pdf (deflated 8%) adding: files/download/239/03.-Modyfikacja.pdf (deflated 9%) adding: files/download/239/1.pdf (deflated 20%) adding: files/download/239/2-Druk-wniosku..pdf (deflated 10%) adding: files/download/239/0.-Modyfikacja.pdf (deflated 19%) adding: files/download/239/ogloszenie.pdf (deflated 24%) adding: files/download/239/1.1-Zalacznik..pdf (deflated 8%) adding: files/download/191/ (stored 0%) adding: files/download/191/244.zip (stored 0%) adding: files/download/191/238.zip (stored 0%) adding: files/download/191/248.zip (stored 0%) adding: files/download/108/ (stored 0%) adding: files/download/108/warunki_techniczne.doc (deflated 87%) adding: files/download/108/wniosek_na_przebudowe_przylacza_wod.doc (deflated 86%) adding: files/download/108/wniosek_na_przeniesienie_wodomierza.doc (deflated 86%) adding: files/download/108/warunki_ogrod.doc (deflated 53%) adding: files/download/435/ (stored 0%) adding: files/download/435/0-Modyfikacja-Specyfikacji.pdf (deflated 7%) adding: files/download/435/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 20%) adding: files/download/175/ (stored 0%) adding: files/download/175/217.zip (stored 0%) adding: files/download/298/ (stored 0%) adding: files/download/298/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 27%) adding: files/download/298/Przedmiar-Etap-I.pdf (deflated 19%) adding: files/download/298/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 14%) adding: files/download/298/01.-Modyfikacja-tresci-Specyfikacji-przetargowej..pdf (deflated 28%) adding: files/download/298/3-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/298/Zmiana-ogloszenia.pdf (deflated 26%) adding: files/download/298/2.-Przedmiar-i-ogolna-charakterystyka-robot.-2.pdf (deflated 12%) adding: files/download/298/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 15%) adding: files/download/298/1-2.-Przedmiar-i-ogolna-charakterystyka-robot..pdf (deflated 16%) adding: files/download/298/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 9%) adding: files/download/298/2.-Przedmiar-i-ogolna-charakterystyka-robot..pdf (deflated 18%) adding: files/download/298/6-Projekt-umowy.pdf (deflated 14%) adding: files/download/276/ (stored 0%) adding: files/download/276/6-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/276/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 9%) adding: files/download/276/5-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/276/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 28%) adding: files/download/276/4.-Decyzja-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego..pdf (deflated 3%) adding: files/download/276/7.-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/276/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/276/3.-Mapa-z-planowanymi-do-zaprojektowania-urzadzeniami-kanalizacy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/395/ (stored 0%) adding: files/download/395/5-Projekt-umowy.pdf (deflated 13%) adding: files/download/395/5-Projekt-umowy..pdf (deflated 12%) adding: files/download/395/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 17%) adding: files/download/395/2-Druk-oferty..pdf (deflated 17%) adding: files/download/395/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/395/5.1-Zalacznik..pdf (deflated 19%) adding: files/download/395/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 15%) adding: files/download/395/odp.-na-strone-tworzywa-III.pdf (deflated 19%) adding: files/download/395/4-Klauzula-RODO..pdf (deflated 17%) adding: files/download/292/ (stored 0%) adding: files/download/292/8-Projekt-umowy.pdf (deflated 12%) adding: files/download/292/4-Oswiadczenie-o-polozeniu-miejsca-zagospodarowania-osadow-sciek.pdf (deflated 14%) adding: files/download/292/7-Druk-Wykaz-pojazdow-narzedzi-wyposazenia-i-sprzetu-techniczneg.pdf (deflated 15%) adding: files/download/292/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 14%) adding: files/download/292/2-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/292/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/292/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 28%) adding: files/download/292/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 15%) adding: files/download/292/modyfikacja.pdf (deflated 31%) adding: files/download/292/6-Druk-wykaz-osob.pdf (deflated 17%) adding: files/download/371/ (stored 0%) adding: files/download/371/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 17%) adding: files/download/371/ogloszenie-tworzywa-I.pdf (deflated 17%) adding: files/download/371/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 19%) adding: files/download/371/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 12%) adding: files/download/371/2-Druk-oferty..pdf (deflated 17%) adding: files/download/371/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 9%) adding: files/download/371/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 15%) adding: files/download/487/ (stored 0%) adding: files/download/487/0-Ogloszenie.pdf (deflated 7%) adding: files/download/487/ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 11%) adding: files/download/123/ (stored 0%) adding: files/download/123/1-zmiana_regulaminu_NWL.doc (deflated 2%) adding: files/download/123/1-103-1.zip (stored 0%) adding: files/download/129/ (stored 0%) adding: files/download/129/66.zip (stored 0%) adding: files/download/129/Wniosek_na_przebudowe_instalacji.doc (deflated 85%) adding: files/download/414/ (stored 0%) adding: files/download/414/ogloszenie.pdf (deflated 20%) adding: files/download/463/ (stored 0%) adding: files/download/463/Ogloszenie-o-Wyborze.pdf (deflated 22%) adding: files/download/463/0-Modyfikacja-Specyfikacji-3.pdf (deflated 13%) adding: files/download/463/0-Modyfikacja-Specyfikacji-4.pdf (deflated 16%) adding: files/download/463/0-Ogloszenie.pdf (deflated 7%) adding: files/download/463/0-Modyfikacja-Specyfikacji.pdf (deflated 10%) adding: files/download/463/0-Modyfikacja-Specyfikacji-2.pdf (deflated 12%) adding: files/download/463/0-Modyfikacja-Specyfikacji-1.pdf (deflated 17%) adding: files/download/463/1-Ogloszenie-o-Wyborze.pdf (deflated 22%) adding: files/download/463/Zalacznik-nr-1-do-protokolu-Ocena-kryteriow-i-obliczenie-punktow.pdf (deflated 2%) adding: files/download/463/ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf (deflated 18%) adding: files/download/350/ (stored 0%) adding: files/download/350/2-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/350/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/350/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/350/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/350/Ogloszenie-o-wyborze-Tworzywa-II.pdf (deflated 12%) adding: files/download/350/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 1%) adding: files/download/350/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 2%) adding: files/download/327/ (stored 0%) adding: files/download/327/polimer-ogloszenie.pdf (deflated 28%) adding: files/download/327/modyfikacja-polimer.pdf (deflated 30%) adding: files/download/327/2-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/327/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 3%) adding: files/download/327/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 14%) adding: files/download/327/4-Umowa.pdf (deflated 13%) adding: files/download/220/ (stored 0%) adding: files/download/220/3.-Specyfikacja-Techniczna-Wykonania-i-Odbioru-Robot-Budowlanych.pdf (deflated 7%) adding: files/download/220/4.-Specyfikacja-Techniczna-Wykonania-i-Odbioru-Robot-Budowlanych.pdf (deflated 7%) adding: files/download/220/1-Warunki-przetargu..pdf (deflated 10%) adding: files/download/220/7-Druk-oferty..pdf (deflated 7%) adding: files/download/220/8-Projekt-umowy..pdf (deflated 8%) adding: files/download/220/Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy..pdf (deflated 4%) adding: files/download/220/5.-Specyfikacja-Techniczna-Wykonania-i-Odbioru-Robot-Budowlanych.pdf (deflated 7%) adding: files/download/220/6-Przedmiar-robot..pdf (deflated 9%) adding: files/download/166/ (stored 0%) adding: files/download/166/120.zip (stored 0%) adding: files/download/188/ (stored 0%) adding: files/download/188/262.zip (stored 0%) adding: files/download/426/ (stored 0%) adding: files/download/426/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 18%) adding: files/download/182/ (stored 0%) adding: files/download/182/180.zip (stored 0%) adding: files/download/218/ (stored 0%) adding: files/download/218/1-ogloszenie1.pdf (deflated 8%) adding: files/download/218/1-1-Warunki-Przetargu..pdf (deflated 24%) adding: files/download/218/1-Warunki-Przetargu..pdf (deflated 8%) adding: files/download/218/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 23%) adding: files/download/218/ogloszenie1.pdf (deflated 8%) adding: files/download/218/2-Projekt-budowlany-Remont-zadaszenia-wejscia-do-budynku-adminis.pdf (deflated 23%) adding: files/download/218/3-Druk-oferty..pdf (deflated 21%) adding: files/download/218/2-Specyfikacja-Techniczna-Wykonania-i-Odbioru-Robot-Budowlanych..pdf (deflated 22%) adding: files/download/281/ (stored 0%) adding: files/download/281/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/281/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 9%) adding: files/download/281/6-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/281/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/281/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 27%) adding: files/download/281/4-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/281/1-2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 5%) adding: files/download/281/3.-Mapa-z-planowanymi-urzadzeniami-wodociagowo-kanalizacyjnymi-.pdf (deflated 3%) adding: files/download/315/ (stored 0%) adding: files/download/315/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 15%) adding: files/download/315/2.-Przedmiar-robot..pdf (deflated 11%) adding: files/download/315/3-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/315/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 9%) adding: files/download/315/5.-Projekt-umowy.pdf (deflated 12%) adding: files/download/315/ogloszenie-oczyszczalnia.pdf (deflated 29%) adding: files/download/362/ (stored 0%) adding: files/download/362/20171218125833.pdf (deflated 4%) adding: files/download/2/ (stored 0%) adding: files/download/265/ (stored 0%) adding: files/download/265/1-1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/265/1-Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 27%) adding: files/download/265/7-Druk-wykaz-osob.pdf (deflated 13%) adding: files/download/265/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/265/6-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 12%) adding: files/download/265/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/265/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 28%) adding: files/download/265/4-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/265/2-Projekt-robot-geologicznych..pdf (deflated 3%) adding: files/download/265/3-Decyzja-marszalka-woj.-pomorskiego-zatwierdzajaca-_Projekt-rob.pdf (deflated 4%) adding: files/download/265/8-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/212/ (stored 0%) adding: files/download/212/Oferta.pdf (deflated 20%) adding: files/download/212/Projekt-umowy-wraz-z-zalacznikiem.pdf (deflated 9%) adding: files/download/212/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 26%) adding: files/download/212/Warunki-przetargu.pdf (deflated 10%) adding: files/download/386/ (stored 0%) adding: files/download/386/10.pdf (deflated 8%) adding: files/download/386/5.pdf (deflated 9%) adding: files/download/386/2.pdf (deflated 9%) adding: files/download/386/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 6%) adding: files/download/386/3.pdf (deflated 9%) adding: files/download/386/11.pdf (deflated 8%) adding: files/download/386/4.pdf (deflated 9%) adding: files/download/386/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 18%) adding: files/download/386/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 18%) adding: files/download/386/Ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 28%) adding: files/download/386/2-Druk-oferty..pdf (deflated 17%) adding: files/download/386/7.pdf (deflated 9%) adding: files/download/386/9.pdf (deflated 8%) adding: files/download/386/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 13%) adding: files/download/386/8.pdf (deflated 9%) adding: files/download/386/1.pdf (deflated 9%) adding: files/download/386/6.pdf (deflated 9%) adding: files/download/386/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 15%) adding: files/download/368/ (stored 0%) adding: files/download/368/Ogloszenie.pdf (deflated 3%) adding: files/download/368/1.1-Zalacznik..pdf (deflated 1%) adding: files/download/368/4-Zalacznik..pdf (deflated 2%) adding: files/download/368/6-Koncepcja-budowy-ul.-Zchodniej-w-Leborku..pdf (deflated 5%) adding: files/download/368/4-Miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego.-.pdf (deflated 5%) adding: files/download/368/9-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/368/3.1-Zalacznik..pdf (deflated 4%) adding: files/download/368/2.1-Zalacznik..pdf (deflated 0%) adding: files/download/368/5-Koncepcja-programowo-przestrzenna-poludniowo-zachodni-obszar-m.pdf (deflated 0%) adding: files/download/368/8-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/368/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/368/2-Warunki-techniczne..pdf (deflated 3%) adding: files/download/368/3-Miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego..pdf (deflated 3%) adding: files/download/368/modyfikacja2.pdf (deflated 2%) adding: files/download/368/7-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/365/ (stored 0%) adding: files/download/365/Informacja.pdf (deflated 4%) adding: files/download/312/ (stored 0%) adding: files/download/312/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/312/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/312/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/312/ogloszenie-tworzywa-II.pdf (deflated 33%) adding: files/download/312/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/312/4.1-Zalacznik.pdf (deflated 2%) adding: files/download/312/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/312/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/286/ (stored 0%) adding: files/download/286/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/286/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/286/2-Druk-oferty.pdf (deflated 13%) adding: files/download/286/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 16%) adding: files/download/286/1-Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/286/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/286/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/286/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/268/ (stored 0%) adding: files/download/268/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 16%) adding: files/download/268/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/268/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/268/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/268/1-2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/268/2-Druk-oferty.pdf (deflated 13%) adding: files/download/268/1-4.1-Zalacznik..pdf (deflated 16%) adding: files/download/268/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/268/Ogloszenieo-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 32%) adding: files/download/318/ (stored 0%) adding: files/download/318/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/318/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/318/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/318/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/318/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/318/ogloszenie-tworzywa-III.pdf (deflated 28%) adding: files/download/318/4.1-Zalacznik.pdf (deflated 2%) adding: files/download/318/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/381/ (stored 0%) adding: files/download/381/2.4-Zalacznik-nr-3.-Wypis-z-ewidencji-gruntow.pdf (deflated 21%) adding: files/download/381/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/381/2.9-Rysunek-nr-5.-Kserokopia-zestawienia-zbiorczego-wynikow-wier.pdf (deflated 4%) adding: files/download/381/2.6-Rysunek-nr-2.-Mapa-zasadnicza-w-skali-12000.pdf (deflated 12%) adding: files/download/381/Odpowiedz-na-strone.pdf (deflated 3%) adding: files/download/381/2.8-Rysunek-nr-4.-Kserokopia-zestawienia-zbiorczego-wynikow-wier.pdf (deflated 2%) adding: files/download/381/2.2-Zalacznik-nr-1.-Decyzja-M.O.S.-i-Z.N.-zatwierdzajaca-zasoby-.pdf (deflated 5%) adding: files/download/381/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/381/2.7-Rysunek-nr-3.-Projekt-geologiczno-techniczny-otworu-nr-20.pdf (deflated 10%) adding: files/download/381/21PROJ1.pdf (deflated 13%) adding: files/download/381/2.3-Zalacznik-nr-2.-Dane-geologiczno-techniczne-otworu-nr-15a.pdf (deflated 3%) adding: files/download/381/7-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/381/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 16%) adding: files/download/381/3-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/381/2.5-Rysunek-nr-1.-Mapa-topograficzna-w-skali-125000.pdf (deflated 1%) adding: files/download/381/2.10-Rysunek-nr-6.-Wycinek-Mapy-Geologiczno-Gospodarczej-Polski-.pdf (deflated 2%) adding: files/download/381/2-Decyzja-Marszalka-woj.-Pomorskiego-z-dnia-04-07-2017-r.-DROS-G.pdf (deflated 6%) adding: files/download/381/2.11-Rysunek-nr-7.-Wycinek-Mapy-Hydrogeologicznej-Polski-w-skali.pdf (deflated 0%) adding: files/download/381/6-Druk-wykaz-osob.pdf (deflated 1%) adding: files/download/381/1-7-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/381/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 1%) adding: files/download/262/ (stored 0%) adding: files/download/262/ogloszenie.pdf (deflated 30%) adding: files/download/262/2.4.pdf (deflated 14%) adding: files/download/262/2.3.pdf (deflated 13%) adding: files/download/262/4.0-Zalacznik..pdf (deflated 15%) adding: files/download/262/2.11.pdf (deflated 14%) adding: files/download/262/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/262/2.10.pdf (deflated 13%) adding: files/download/262/2.2.pdf (deflated 14%) adding: files/download/262/2.5.pdf (deflated 14%) adding: files/download/262/2.8.pdf (deflated 14%) adding: files/download/262/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/262/2.6.pdf (deflated 14%) adding: files/download/262/2.1.pdf (deflated 7%) adding: files/download/262/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/262/2.7.pdf (deflated 14%) adding: files/download/262/2.9.pdf (deflated 14%) adding: files/download/262/2-Druk-oferty.pdf (deflated 13%) adding: files/download/262/2.0-Formularz-cenowy.pdf (deflated 12%) adding: files/download/161/ (stored 0%) adding: files/download/161/149.zip (stored 0%) adding: files/download/421/ (stored 0%) adding: files/download/421/2-Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 9%) adding: files/download/185/ (stored 0%) adding: files/download/185/167.zip (stored 0%) adding: files/download/320/ (stored 0%) adding: files/download/320/7-Druk-Wykaz-pojazdow-narzedzi-wyposazenia-i-sprzetu-techniczneg.pdf (deflated 1%) adding: files/download/320/osady-strona.pdf (deflated 18%) adding: files/download/320/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/320/6-Druk-wykaz-osob..pdf (deflated 1%) adding: files/download/320/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/320/4-Oswiadczenie-o-polozeniu-miejsca-zagospodarowania-osadow-sciek.pdf (deflated 1%) adding: files/download/320/8-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/320/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan..pdf (deflated 1%) adding: files/download/320/2-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/357/ (stored 0%) adding: files/download/357/2-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/357/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/357/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/357/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 3%) adding: files/download/357/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 2%) adding: files/download/357/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 2%) adding: files/download/357/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/250/ (stored 0%) adding: files/download/250/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 16%) adding: files/download/250/ogloszenie.pdf (deflated 23%) adding: files/download/250/pytania.pdf (deflated 19%) adding: files/download/250/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/250/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/250/2-Druk-oferty.pdf (deflated 13%) adding: files/download/250/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 14%) adding: files/download/250/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/227/ (stored 0%) adding: files/download/227/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 7%) adding: files/download/227/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/227/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 7%) adding: files/download/227/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 12%) adding: files/download/227/MPWiK.pdf (deflated 26%) adding: files/download/227/2-Druk-oferty..pdf (deflated 7%) adding: files/download/227/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 23%) adding: files/download/227/1493.pdf (deflated 1%) adding: files/download/11/ (stored 0%) adding: files/download/11/D2007010006801.pdf (deflated 13%) adding: files/download/11/D2012000052601.pdf (deflated 28%) adding: files/download/11/D2001112119801.pdf (deflated 7%) adding: files/download/464/ (stored 0%) adding: files/download/464/Ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 23%) adding: files/download/413/ (stored 0%) adding: files/download/413/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 22%) adding: files/download/392/ (stored 0%) adding: files/download/392/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 5%) adding: files/download/392/3-1.-Przedmiar-robot-dn-110..pdf (deflated 13%) adding: files/download/392/3-2.-Przedmiar-robot-dn-250..pdf (deflated 13%) adding: files/download/392/2.1-Zawartosc-opracowania..pdf (deflated 8%) adding: files/download/392/2.3-Plan-orientacyjny..pdf (deflated 0%) adding: files/download/392/2.4-PZT-rys.-nr-1_5..pdf (deflated 2%) adding: files/download/392/6-Prokjet-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/392/2-Projekt-wykonawczy-Budowa-systemu-sieci-wodociagowej-dla-potrz.pdf (deflated 10%) adding: files/download/392/2.6-PZT-rys.-nr-1_8..pdf (deflated 2%) adding: files/download/392/2.8-Profil-podluzny-rys.-nr-2_7..pdf (deflated 1%) adding: files/download/392/2.2-Opis-techniczny..pdf (deflated 6%) adding: files/download/392/4-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/392/2.7-Profil-podluzny-rys.-nr-2_5..pdf (deflated 1%) adding: files/download/392/2.5-PZT-rys.-nr-1_7..pdf (deflated 2%) adding: files/download/392/5-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/392/2.8-Profil-podluzny-rys.-nr-2_6..pdf (deflated 1%) adding: files/download/392/Ogloszenie.pdf (deflated 17%) adding: files/download/271/ (stored 0%) adding: files/download/271/8-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/271/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/271/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 1%) adding: files/download/271/20150422073422.pdf (deflated 5%) adding: files/download/271/4-Oswiadczenie-o-polozeniu-miejsca-zagospodarowania-osadow-sciek.pdf (deflated 1%) adding: files/download/271/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/271/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/271/7-Druk-Wykaz-pojazdow-narzedzi-wyposazenia-i-sprzetu-techniczneg.pdf (deflated 1%) adding: files/download/271/6-Druk-wykaz-osob.pdf (deflated 1%) adding: files/download/398/ (stored 0%) adding: files/download/398/6-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 13%) adding: files/download/398/4.1-Zalacznik-rysunek-planu..jpg (deflated 3%) adding: files/download/398/3-Koncepcja-programowo-przestrzenna-rejon-ul.-M.-Buczka-w-Lebork.pdf (deflated 0%) adding: files/download/398/2.1-Zalacznik-do-Warunkow-technicznych.pdf (deflated 1%) adding: files/download/398/7-Klauzula-RODO..pdf (deflated 16%) adding: files/download/398/5-Druk-oferty..pdf (deflated 14%) adding: files/download/398/1.1-Zalacznik-do-Specyfikacji.pdf (deflated 0%) adding: files/download/398/Warunki-techniczne.pdf (deflated 15%) adding: files/download/398/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/398/8-Projekt-umowy..pdf (deflated 11%) adding: files/download/398/1-2.1-Zalacznik-do-Warunkow-technicznych.pdf (deflated 1%) adding: files/download/398/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 16%) adding: files/download/398/4-MPZP-dla-obszaru-w-rejonie-ulic-Buczka-i-Kossaka-w-Leborku..pdf (deflated 6%) adding: files/download/376/ (stored 0%) adding: files/download/376/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 12%) adding: files/download/376/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 15%) adding: files/download/376/1-ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy-hydranty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/376/4.1-Zalacznik-do-Umowy.pdf (deflated 18%) adding: files/download/376/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 15%) adding: files/download/376/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 10%) adding: files/download/376/2-Druk-oferty.pdf (deflated 17%) adding: files/download/376/ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy-hydranty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/301/ (stored 0%) adding: files/download/301/1.-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/301/4.1-Zalacznik.pdf (deflated 2%) adding: files/download/301/3.-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/301/2.1.-Formularz-cenowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/301/2.-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/301/4.-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/301/ogloszenie-tworzywa-VI.pdf (deflated 32%) adding: files/download/295/ (stored 0%) adding: files/download/295/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/295/2.1.-Mapa-z-sieciami-wodociagowymi-i-kanalizacyjnymi..pdf (deflated 1%) adding: files/download/295/1-1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 23%) adding: files/download/295/3-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/295/5.-Projekt-umowy.pdf (deflated 13%) adding: files/download/295/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 30%) adding: files/download/295/2.2.-Mapa-z-sieciami-wodociagowymi-i-kanalizacyjnymi..pdf (deflated 1%) adding: files/download/295/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 14%) adding: files/download/178/ (stored 0%) adding: files/download/178/209.zip (stored 0%) adding: files/download/196/ (stored 0%) adding: files/download/196/232.zip (stored 0%) adding: files/download/432/ (stored 0%) adding: files/download/432/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 19%) adding: files/download/438/ (stored 0%) adding: files/download/438/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 24%) adding: files/download/172/ (stored 0%) adding: files/download/172/88.zip (stored 0%) adding: files/download/243/ (stored 0%) adding: files/download/243/2-Druk-oferty..pdf (deflated 7%) adding: files/download/243/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 9%) adding: files/download/243/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 7%) adding: files/download/243/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 7%) adding: files/download/243/ogl1.pdf (deflated 24%) adding: files/download/243/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 12%) adding: files/download/243/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 12%) adding: files/download/234/ (stored 0%) adding: files/download/234/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 9%) adding: files/download/234/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 15%) adding: files/download/234/2-Modyfikacja.pdf (deflated 1%) adding: files/download/234/2.5-Formularz-cenowy-ujednolicony-nr-2..pdf (deflated 12%) adding: files/download/234/1-Modyfikacja.pdf (deflated 1%) adding: files/download/234/2.4-Aneks-nr-2-do-Formularza-cenowego..pdf (deflated 12%) adding: files/download/234/2.3-Formularz-cenowy-ujednolicony..pdf (deflated 12%) adding: files/download/234/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 12%) adding: files/download/234/ogloszenie.pdf (deflated 1%) adding: files/download/234/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 10%) adding: files/download/234/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 7%) adding: files/download/234/2.2-Aneks-do-Formularza-cenowego..pdf (deflated 12%) adding: files/download/234/Modyfikacja.pdf (deflated 1%) adding: files/download/234/2-Druk-oferty..pdf (deflated 10%) adding: files/download/339/ (stored 0%) adding: files/download/339/2.1-Zalacznik.pdf (deflated 1%) adding: files/download/339/3.2-Wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.pdf (deflated 2%) adding: files/download/339/6-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/339/4-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/339/pomorska-ogloszenie.pdf (deflated 28%) adding: files/download/339/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/339/3-Wypis-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.pdf (deflated 3%) adding: files/download/339/Modyfikacja-tresci-specyfikacji-przetargowej.pdf (deflated 22%) adding: files/download/339/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 3%) adding: files/download/339/3.1-Wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.pdf (deflated 4%) adding: files/download/339/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/339/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/249/ (stored 0%) adding: files/download/249/2.3-Dokumentacja-geotechniczna..pdf (deflated 5%) adding: files/download/249/2.2-Szczegolowe-Specyfikacje-Techniczne.pdf (deflated 4%) adding: files/download/249/6-Druk-wykaz-osob.pdf (deflated 14%) adding: files/download/249/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 12%) adding: files/download/249/2.1-Przedmiar.pdf (deflated 15%) adding: files/download/249/3-Druk-oferty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/249/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 23%) adding: files/download/249/ogloszenie.pdf (deflated 15%) adding: files/download/249/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/249/2-Projekt-Wykonawczy-wraz-z-dokumentami.pdf (deflated 2%) adding: files/download/249/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/249/7-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/333/ (stored 0%) adding: files/download/333/4-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/333/3-Miejscowy-Plan-Zagospodarowania-Przestrzennego.pdf (deflated 6%) adding: files/download/333/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/333/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 3%) adding: files/download/333/Odpowiedzi-na-pytania.pdf (deflated 6%) adding: files/download/333/ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 27%) adding: files/download/333/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/333/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/333/6-Projekt-Umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/333/2.1-Zalacznik-do-warunkow.pdf (deflated 0%) adding: files/download/344/ (stored 0%) adding: files/download/344/buczka-uniewaznienie.pdf (deflated 20%) adding: files/download/344/7-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/344/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/344/2-Warunki-techniczne..pdf (deflated 2%) adding: files/download/344/5-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/344/6-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/344/2.1-Zalacznik..pdf (deflated 3%) adding: files/download/344/3.1-Zalacznik..pdf (deflated 4%) adding: files/download/344/1-odpowiedz-b.pdf (deflated 3%) adding: files/download/344/4-Koncepcja-programowo-przestrzenna..pdf (deflated 0%) adding: files/download/344/modyfikacja-Buczka-2.pdf (deflated 4%) adding: files/download/344/1.1-Zalacznik..pdf (deflated 3%) adding: files/download/344/3-Miejscowy-plan-zagospodarowania-przzestrzennego..pdf (deflated 6%) adding: files/download/344/1-4-Koncepcja-programowo-przestrzenna..pdf (deflated 0%) adding: files/download/344/8-Projekt-umowy-modyfikacja..pdf (deflated 1%) adding: files/download/344/odpowiedz-b.pdf (deflated 3%) adding: files/download/344/0.1-Ogloszenie..pdf (deflated 3%) adding: files/download/340/ (stored 0%) adding: files/download/340/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 3%) adding: files/download/340/3-Wypis-i-wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzenn.pdf (deflated 3%) adding: files/download/340/ogloszenie-harcerzy.pdf (deflated 28%) adding: files/download/340/4-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/340/3.-1-Wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.pdf (deflated 3%) adding: files/download/340/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/340/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/340/6-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/340/modyfikacja.pdf (deflated 29%) adding: files/download/340/2.1-Zalacznik.pdf (deflated 1%) adding: files/download/340/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/247/ (stored 0%) adding: files/download/247/7-Projekt-umowy..pdf (deflated 7%) adding: files/download/247/2.1-Przedmiar.pdf (deflated 7%) adding: files/download/247/2-Projekt-Wykonawczy-wraz-z-dokumentami.pdf (deflated 2%) adding: files/download/247/6-Druk-wykaz-osob..pdf (deflated 8%) adding: files/download/247/2.2-Szczegolowe-Specyfikacje-Techniczne.pdf (deflated 6%) adding: files/download/247/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 8%) adding: files/download/247/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 14%) adding: files/download/247/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 7%) adding: files/download/247/2.3-Dokumentacja-geotechniczna..pdf (deflated 10%) adding: files/download/247/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 19%) adding: files/download/247/3-Druk-oferty..pdf (deflated 7%) adding: files/download/230/ (stored 0%) adding: files/download/230/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 15%) adding: files/download/230/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 11%) adding: files/download/230/Rys-1.pdf (deflated 22%) adding: files/download/230/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 9%) adding: files/download/230/2-Druk-oferty..pdf (deflated 12%) adding: files/download/230/Ogloszenie.pdf (deflated 1%) adding: files/download/230/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 14%) adding: files/download/230/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 8%) adding: files/download/133/ (stored 0%) adding: files/download/133/Rybki_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/133/163.zip (stored 0%) adding: files/download/144/ (stored 0%) adding: files/download/144/52.zip (stored 0%) adding: files/download/144/ogloszenie_BHP.doc (deflated 38%) adding: files/download/139/ (stored 0%) adding: files/download/139/140.zip (stored 0%) adding: files/download/139/ogA_oszenie_taryfy.doc (deflated 84%) adding: files/download/473/ (stored 0%) adding: files/download/473/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 6%) adding: files/download/404/ (stored 0%) adding: files/download/404/Ogloszenie-Tworzywa-I.pdf (deflated 16%) adding: files/download/372/ (stored 0%) adding: files/download/372/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 1%) adding: files/download/372/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/372/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 2%) adding: files/download/372/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/372/2-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/372/ogloszenie-zeliwo-drogowe.pdf (deflated 17%) adding: files/download/372/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/291/ (stored 0%) adding: files/download/291/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 9%) adding: files/download/291/Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 30%) adding: files/download/291/1.1-Zalacznik.pdf (deflated 12%) adding: files/download/291/2-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/291/ogloszenie.pdf (deflated 6%) adding: files/download/291/odp.pdf (deflated 9%) adding: files/download/291/5-Projekt-umowy.pdf (deflated 12%) adding: files/download/291/0.-Informacja-Zamawiajacego-nr-1..pdf (deflated 10%) adding: files/download/291/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 14%) adding: files/download/291/Modyfikacja.pdf (deflated 6%) adding: files/download/291/4-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 15%) adding: files/download/291/rys.pdf (deflated 2%) adding: files/download/208/ (stored 0%) adding: files/download/208/2.jpg (deflated 1%) adding: files/download/208/3.jpg (deflated 1%) adding: files/download/208/1.jpg (deflated 0%) adding: files/download/378/ (stored 0%) adding: files/download/378/Modyfikacja-Harcerzy.pdf (deflated 3%) adding: files/download/378/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/378/2-Projekt-budowlany-Budowa-sieci-wodociagowej-i-kanalizacji-w-re.pdf (deflated 8%) adding: files/download/378/1-Modyfikacja-Harcerzy.pdf (deflated 3%) adding: files/download/378/5-Prokjet-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/378/Ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 4%) adding: files/download/378/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/378/3-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/378/1-Specyfikacja-Przetargowa1.pdf (deflated 2%) adding: files/download/396/ (stored 0%) adding: files/download/396/5-Projekt-umowy-dostawy.pdf (deflated 13%) adding: files/download/396/4-Klauzula-RODO..pdf (deflated 17%) adding: files/download/396/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 15%) adding: files/download/396/2-Druk-oferty..pdf (deflated 17%) adding: files/download/396/uniewaznienie-Tworzywa-IV.pdf (deflated 27%) adding: files/download/396/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/396/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 17%) adding: files/download/396/5.1-Zalacznik.pdf (deflated 20%) adding: files/download/275/ (stored 0%) adding: files/download/275/5.-Decyzja-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego..pdf (deflated 3%) adding: files/download/275/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/275/1-Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 29%) adding: files/download/275/6-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/275/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 9%) adding: files/download/275/7-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/275/8-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/275/4.-Wypis-i-wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzen.pdf (deflated 3%) adding: files/download/275/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 29%) adding: files/download/275/3.-Mapa-z-planowanym-do-zaprojektowania-odcinkiem-sieci-wodociag.pdf (deflated 2%) adding: files/download/176/ (stored 0%) adding: files/download/176/213.zip (stored 0%) adding: files/download/192/ (stored 0%) adding: files/download/192/236.zip (stored 0%) adding: files/download/254/ (stored 0%) adding: files/download/254/Ogloszenie.pdf (deflated 7%) adding: files/download/254/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/254/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/254/4-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 12%) adding: files/download/254/20141022145300.pdf (deflated 5%) adding: files/download/254/1.1-Zalacznik-do-Specyfikacji.pdf (deflated 10%) adding: files/download/254/5-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/254/2-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/223/ (stored 0%) adding: files/download/223/3-Przedmiar..pdf (deflated 6%) adding: files/download/223/4-Oferta..pdf (deflated 8%) adding: files/download/223/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 3%) adding: files/download/223/5-Projekt-umowy..pdf (deflated 7%) adding: files/download/223/2-Specyfikacje-TWiORB..pdf (deflated 5%) adding: files/download/223/1-Warunki-przetargu..pdf (deflated 4%) adding: files/download/359/ (stored 0%) adding: files/download/359/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/359/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 3%) adding: files/download/359/4-Projekt-Umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/359/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/359/2-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/229/ (stored 0%) adding: files/download/229/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 7%) adding: files/download/229/2-Projekt-Wykonawczy-wraz-z-dokumentami..pdf (deflated 2%) adding: files/download/229/7-Projekt-umowy..pdf (deflated 7%) adding: files/download/229/2.3-Dokumentacja-geotechniczna..pdf (deflated 10%) adding: files/download/229/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 7%) adding: files/download/229/2.1-Przedmiar.pdf (deflated 8%) adding: files/download/229/3-Druk-oferty..pdf (deflated 7%) adding: files/download/229/6-Druk-wykaz-osob..pdf (deflated 8%) adding: files/download/229/2.2-Szczegolowe-Specyfikacje-Techniczne.pdf (deflated 6%) adding: files/download/229/ogloszenie.pdf (deflated 1%) adding: files/download/229/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan..pdf (deflated 8%) adding: files/download/324/ (stored 0%) adding: files/download/324/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/324/3-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/324/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 14%) adding: files/download/324/2.-Przedmiar-robot..pdf (deflated 14%) adding: files/download/324/ogloszenie-kladka.pdf (deflated 20%) adding: files/download/324/5-projekt-umowy.pdf (deflated 12%) adding: files/download/324/kladka-odpowiedz.pdf (deflated 15%) adding: files/download/353/ (stored 0%) adding: files/download/353/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 1%) adding: files/download/353/8-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/353/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/353/6-Druk-wykaz-osob.pdf (deflated 1%) adding: files/download/353/osady-ogloszenie.pdf (deflated 3%) adding: files/download/353/4-Oswiadczenie-o-polozeniu-miejsca-zagospodarowania-osadow-sciek.pdf (deflated 1%) adding: files/download/353/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/353/7-Druk-Wykaz-pojazdow-narzedzi-wyposazenia-i-sprzetu-techniczneg.pdf (deflated 1%) adding: files/download/353/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/460/ (stored 0%) adding: files/download/460/Ogloszenie-.pdf (deflated 11%) adding: files/download/460/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 12%) adding: files/download/510/ (stored 0%) adding: files/download/510/0-Ogloszenie.pdf (deflated 8%) adding: files/download/385/ (stored 0%) adding: files/download/385/2-Druk-oferty.pdf (deflated 2%) adding: files/download/385/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 2%) adding: files/download/385/Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 19%) adding: files/download/385/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/385/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 3%) adding: files/download/385/pulaskiego-punkty3-1500.pdf (deflated 1%) adding: files/download/385/Spoldzielcza-punkty3-11000.pdf (deflated 2%) adding: files/download/288/ (stored 0%) adding: files/download/288/3.-Mapa-z-planowanymi-do-zaprojektowania-odcinkami-sieci-wod.-ka.pdf (deflated 4%) adding: files/download/288/0.-Informacja-Zamawiajacego-nr-1..pdf (deflated 16%) adding: files/download/288/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/288/4.2-Wypis-i-wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrze.pdf (deflated 2%) adding: files/download/288/7.-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/288/6-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/288/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 2%) adding: files/download/288/5-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/288/4.1-Wypis-i-wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrze.pdf (deflated 2%) adding: files/download/288/2.-Warunki-techniczne..pdf (deflated 7%) adding: files/download/361/ (stored 0%) adding: files/download/361/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 1%) adding: files/download/361/4.-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/361/1.-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/361/2.-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/361/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 2%) adding: files/download/361/3.-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/361/tworzywa-V-ogloszenie.pdf (deflated 21%) adding: files/download/282/ (stored 0%) adding: files/download/282/2-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/282/1.1-Zalacznik.pdf (deflated 12%) adding: files/download/282/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 30%) adding: files/download/282/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 17%) adding: files/download/282/4.-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/282/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/282/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/316/ (stored 0%) adding: files/download/316/6.-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/316/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/316/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/316/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 2%) adding: files/download/316/dokumentacja-ogloszenie.pdf (deflated 28%) adding: files/download/316/3.1-Wypis-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.pdf (deflated 1%) adding: files/download/316/4-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/316/2.1-Zalacznik-do-Warunkow.pdf (deflated 1%) adding: files/download/316/1.1-Zalacznik-do-Specyfikacji.pdf (deflated 1%) adding: files/download/316/3.2-Wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.pdf (deflated 0%) adding: files/download/316/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/181/ (stored 0%) adding: files/download/181/188.zip (stored 0%) adding: files/download/425/ (stored 0%) adding: files/download/425/0-Modyfikacja-Specyfikacji.pdf (deflated 7%) adding: files/download/425/0-Modyfikacja-1-Specyfikacji.pdf (deflated 7%) adding: files/download/425/Scan0001.pdf (deflated 21%) adding: files/download/165/ (stored 0%) adding: files/download/165/119.zip (stored 0%) adding: files/download/186/ (stored 0%) adding: files/download/186/258.zip (stored 0%) adding: files/download/168/ (stored 0%) adding: files/download/168/105.zip (stored 0%) adding: files/download/422/ (stored 0%) adding: files/download/422/2-Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 8%) adding: files/download/428/ (stored 0%) adding: files/download/428/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 11%) adding: files/download/162/ (stored 0%) adding: files/download/162/151.zip (stored 0%) adding: files/download/261/ (stored 0%) adding: files/download/261/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/261/3-Druk-oferty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/261/6-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/261/odpowiedz.pdf (deflated 12%) adding: files/download/261/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 12%) adding: files/download/261/20150225130009.pdf (deflated 7%) adding: files/download/261/2-Projekt-Wykonawczy-wraz-z-dokumentami..pdf (deflated 1%) adding: files/download/261/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/382/ (stored 0%) adding: files/download/382/Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 22%) adding: files/download/382/6-Prokjet-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/382/2-Projekt-budowlany-Budowa-sieci-wodociagowej-i-kanalizacji-w-re.pdf (deflated 8%) adding: files/download/382/3.-Przedmiar.pdf (deflated 2%) adding: files/download/382/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/382/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/382/4-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/311/ (stored 0%) adding: files/download/311/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 1%) adding: files/download/311/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/311/6-Druk-wykaz-osob.pdf (deflated 1%) adding: files/download/311/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/311/4-Oswiadczenie-o-polozeniu-miejsca-zagospodarowania-osadow-sciek.pdf (deflated 1%) adding: files/download/311/8-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/311/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/311/osad-ogloszenie.pdf (deflated 28%) adding: files/download/311/7-Druk-Wykaz-pojazdow-narzedzi-wyposazenia-i-sprzetu-techniczneg.pdf (deflated 1%) adding: files/download/311/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/285/ (stored 0%) adding: files/download/285/0.-Informacja-Zamawiajacego-nr-2..pdf (deflated 27%) adding: files/download/285/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/285/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/285/5-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/285/0.-Informacja-Zamawiajacego-nr-1..pdf (deflated 7%) adding: files/download/285/1.1-Zalacznik.pdf (deflated 1%) adding: files/download/285/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/285/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/285/4-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 1%) adding: files/download/285/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 31%) adding: files/download/388/ (stored 0%) adding: files/download/388/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 3%) adding: files/download/388/2.-Przedmiar-Etap-II.pdf (deflated 12%) adding: files/download/388/6-Projekt-umowy..pdf (deflated 10%) adding: files/download/388/Ogloszenie.pdf (deflated 26%) adding: files/download/388/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 14%) adding: files/download/388/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 14%) adding: files/download/388/3-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/467/ (stored 0%) adding: files/download/467/Ogloszenie-o-Wyborze.pdf (deflated 23%) adding: files/download/489/ (stored 0%) adding: files/download/489/0-Ogloszenie.pdf (deflated 6%) adding: files/download/489/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 10%) adding: files/download/127/ (stored 0%) adding: files/download/127/Odbior_techniczny.doc (deflated 86%) adding: files/download/127/61.zip (stored 0%) adding: files/download/329/ (stored 0%) adding: files/download/329/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/329/2-Druk-oferty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/329/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 12%) adding: files/download/329/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 9%) adding: files/download/329/4.1-Zalacznik.pdf (deflated 14%) adding: files/download/329/tworzywa-V-ogloszenie.pdf (deflated 30%) adding: files/download/329/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 10%) adding: files/download/224/ (stored 0%) adding: files/download/224/3-Oferta..pdf (deflated 11%) adding: files/download/224/2-Warunki-techniczne..pdf (deflated 8%) adding: files/download/224/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 10%) adding: files/download/224/1-Warunki-przetargu..pdf (deflated 9%) adding: files/download/224/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 4%) adding: files/download/253/ (stored 0%) adding: files/download/253/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 7%) adding: files/download/253/4-Umowa..pdf (deflated 10%) adding: files/download/253/2-Druk-oferty..pdf (deflated 10%) adding: files/download/253/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 10%) adding: files/download/253/ogloszenie2.pdf (deflated 6%) adding: files/download/354/ (stored 0%) adding: files/download/354/projekt-umowy.pdf (deflated 3%) adding: files/download/354/oferta.pdf (deflated 2%) adding: files/download/354/oswiadczenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/354/2.1-Przedmiar.pdf (deflated 13%) adding: files/download/354/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/354/Ogloszenie-etap-IX.pdf (deflated 3%) adding: files/download/354/2.-Projekt-Wykonawczy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/323/ (stored 0%) adding: files/download/323/2.5-Rysunek-4.pdf (deflated 13%) adding: files/download/323/Rys.-4.pdf (deflated 13%) adding: files/download/323/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/323/Rys.-3.pdf (deflated 8%) adding: files/download/323/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/323/modyfikacja-nr-2-betony-III.pdf (deflated 33%) adding: files/download/323/4.1-Zalacznik-modyfikacja.pdf (deflated 18%) adding: files/download/323/2.1-Formularz-cenowy-modyfikacja.pdf (deflated 18%) adding: files/download/323/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/323/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/323/modyfikacja-betony-III.pdf (deflated 32%) adding: files/download/323/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/323/Rys.-2.pdf (deflated 9%) adding: files/download/323/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/323/Rys.-5.pdf (deflated 9%) adding: files/download/323/Rys.-6.pdf (deflated 12%) adding: files/download/323/Rys.-1.pdf (deflated 10%) adding: files/download/323/2.2-Rysunek-1.pdf (deflated 10%) adding: files/download/323/2.6-Rysunek-5.pdf (deflated 9%) adding: files/download/323/Rys.-7.pdf (deflated 13%) adding: files/download/323/2.7-Rysunek-6.pdf (deflated 12%) adding: files/download/323/2.3-Rysunek-2.pdf (deflated 9%) adding: files/download/323/ogloszenie-betony.pdf (deflated 30%) adding: files/download/323/2.4-Rysunek-3.pdf (deflated 9%) adding: files/download/323/4.1-Zalacznik.pdf (deflated 1%) adding: files/download/259/ (stored 0%) adding: files/download/259/1-4.1-Zalacznik..pdf (deflated 15%) adding: files/download/259/Ogloszenieo-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 9%) adding: files/download/259/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 15%) adding: files/download/259/2.1A-Formularz-cenowy..pdf (deflated 15%) adding: files/download/259/4.1A-Zalacznik..pdf (deflated 15%) adding: files/download/259/MODYFIKACJA.pdf (deflated 17%) adding: files/download/259/1-2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 15%) adding: files/download/259/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/259/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/259/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/259/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 15%) adding: files/download/259/2-Druk-oferty.pdf (deflated 13%) adding: files/download/106/ (stored 0%) adding: files/download/106/1-wniosek-o-odbior.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/2-wniosek.pdf (deflated 7%) adding: files/download/106/1-Wniosek-o-dokonanie-odbioru.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/Ogony-wzor-umowy-na-dostawe-wody-i-odprowadzanie-sciekow-Lebork.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/1-rybki_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/106/wniosek_o_informacje.pdf (deflated 4%) adding: files/download/106/2-mosty_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/106/zlecenie.pdf (deflated 8%) adding: files/download/106/3-wniosek_o_informacje.pdf (deflated 4%) adding: files/download/106/zlecenie-na-wymiane-podlicznika-z-radiowego-na-radiowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/106/1-mosty_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/106/2-wniosek_o_informacje.pdf (deflated 4%) adding: files/download/106/1-1-przebudowe-przylacza.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/2-rybki_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/106/1-wodomierza-dodatkowego-.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/1-wniosek_o_informacje.pdf (deflated 4%) adding: files/download/106/1-1-przylaczenie-nieruchomosci.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/Ogony-wzor-umowy-na-dostawe-wody-i-odprowadzanie-sciekow-Mosty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/106/1-zlecenie-na-dostawe-i-montaz-podlicznika.pdf (deflated 11%) adding: files/download/106/2-wniosek-o-przylaczenie-do-sieci-budynku-jednorodzinnego.pdf (deflated 7%) adding: files/download/106/1-1-Wniosek-o-dokonanie-odbioru.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/1-Zlec_wymiany_wod.pdf (deflated 11%) adding: files/download/106/1-lebork_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/106/2-wniosek-o-warunki-techniczne-podlicznik.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/rybki_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/106/1-przylaczenie-nieruchomosci.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/Zlec_wymiany_wod.pdf (deflated 11%) adding: files/download/106/Wniosek-o-zawarcie-umowy-na-dostawe-wody-i-odprowadzanie-sciekow.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/2-lebork_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/106/mosty_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/106/zlecenie-na-wymiane-podlicznika-ze-zwyklego-na-radiowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/106/Informacja-o-prztstapieniu-do-robot.pdf (deflated 9%) adding: files/download/106/1-zawarcie-umowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/1-przebudowe-przylacza.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/Ogony-wzor-umowy-na-dostawe-wody-dla-odbiorcow-z-terenu-Rybek.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/lebork_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/106/1-1-wodomierza-dodatkowego-.pdf (deflated 2%) adding: files/download/106/1-zlecenie-wykonania-przylacza.pdf (deflated 3%) adding: files/download/106/3-wniosek.pdf (deflated 8%) adding: files/download/106/odbiort.pdf (deflated 3%) adding: files/download/106/1-wniosek.pdf (deflated 7%) adding: files/download/106/1-wniosek-p-przylaczenie-do-sieci.pdf (deflated 7%) adding: files/download/171/ (stored 0%) adding: files/download/171/96.zip (stored 0%) adding: files/download/446/ (stored 0%) adding: files/download/446/Modyfikacja-terminu.pdf (deflated 23%) adding: files/download/446/Odpowiedz-na-pytanie.pdf (deflated 21%) adding: files/download/446/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 23%) adding: files/download/431/ (stored 0%) adding: files/download/431/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 22%) adding: files/download/278/ (stored 0%) adding: files/download/278/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/278/Ogloszenieo-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 32%) adding: files/download/278/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 15%) adding: files/download/278/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 16%) adding: files/download/278/2-Druk-oferty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/278/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/278/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/302/ (stored 0%) adding: files/download/302/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/302/4.-Umowa-geodezja.pdf (deflated 1%) adding: files/download/302/2.-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/302/1.-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/302/3.-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/302/ogloszenie.pdf (deflated 7%) adding: files/download/302/4.1-Zalacznik-umowa.pdf (deflated 1%) adding: files/download/296/ (stored 0%) adding: files/download/296/3-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/296/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 1%) adding: files/download/296/2.-Projekt-wykonawczy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/296/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/296/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/296/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 30%) adding: files/download/296/6.-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/296/2.1.-Przedmiar..pdf (deflated 14%) adding: files/download/296/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/375/ (stored 0%) adding: files/download/375/Ogloszenie.pdf (deflated 16%) adding: files/download/375/5-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/375/1-Ogloszenie.pdf (deflated 16%) adding: files/download/375/shutterstock_93673810.jpg (deflated 2%) adding: files/download/375/2PROJE1.pdf (deflated 8%) adding: files/download/375/3PROJE1.pdf (deflated 3%) adding: files/download/375/4-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/375/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/272/ (stored 0%) adding: files/download/272/Ogloszenie-o-uniewaznieniu-przetargu.pdf (deflated 38%) adding: files/download/272/1-2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/272/1-4.1-Zalacznik..pdf (deflated 16%) adding: files/download/272/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/272/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 16%) adding: files/download/272/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/272/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/272/2-Druk-oferty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/272/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/391/ (stored 0%) adding: files/download/391/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 5%) adding: files/download/391/2-Przedmiar-robot..pdf (deflated 15%) adding: files/download/391/3-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/391/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/391/Ogloszenie-ogrodzenie.pdf (deflated 18%) adding: files/download/391/5-Prokjet-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/308/ (stored 0%) adding: files/download/308/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/308/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/308/4.1-Zalacznik.pdf (deflated 2%) adding: files/download/308/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/308/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/308/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/308/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/308/ogloszenie-tworzywa-I.pdf (deflated 31%) adding: files/download/490/ (stored 0%) adding: files/download/490/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 6%) adding: files/download/490/Modyfikacja-Specyfikacji.pdf (deflated 6%) adding: files/download/490/0-Ogloszenie.pdf (deflated 7%) adding: files/download/409/ (stored 0%) adding: files/download/409/Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/143/ (stored 0%) adding: files/download/143/Przetarg-ogloszenie.doc (deflated 85%) adding: files/download/143/53.zip (stored 0%) adding: files/download/134/ (stored 0%) adding: files/download/134/Mosty_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/134/162.zip (stored 0%) adding: files/download/403/ (stored 0%) adding: files/download/403/Ogloszenie-o-wyborze-tworzywa-II.pdf (deflated 13%) adding: files/download/347/ (stored 0%) adding: files/download/347/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/347/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/347/2-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/347/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 1%) adding: files/download/347/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/347/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 2%) adding: files/download/347/20170511081424.pdf (deflated 5%) adding: files/download/330/ (stored 0%) adding: files/download/330/4-Druk-oswiadczenia._doc.pdf (deflated 10%) adding: files/download/330/etap-VII-ogloszenie.pdf (deflated 16%) adding: files/download/330/2.1.-Przedmiar-robot-v2..pdf (deflated 13%) adding: files/download/330/3-Druk-oferty._doc.pdf (deflated 10%) adding: files/download/330/2.-Projekt-wykonawczy..pdf (deflated 2%) adding: files/download/330/2.1.-Przedmiar-robot..pdf (deflated 13%) adding: files/download/330/Modyfikacja.pdf (deflated 15%) adding: files/download/330/5.-Projekt-umowy..pdf (deflated 10%) adding: files/download/330/1-Specyfikacja-Przetargowa._doc.pdf (deflated 2%) adding: files/download/237/ (stored 0%) adding: files/download/237/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 12%) adding: files/download/237/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 10%) adding: files/download/237/2-Druk-oferty..pdf (deflated 10%) adding: files/download/237/ogloszenie.pdf (deflated 1%) adding: files/download/237/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 8%) adding: files/download/237/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 13%) adding: files/download/237/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 7%) adding: files/download/399/ (stored 0%) adding: files/download/399/2-Druk-oferty.pdf (deflated 16%) adding: files/download/399/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 18%) adding: files/download/399/Odpowiedzi-na-pytania.pdf (deflated 7%) adding: files/download/399/4-Kluzula-RODO..pdf (deflated 17%) adding: files/download/399/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 6%) adding: files/download/399/5-Projekt-umowy..pdf (deflated 12%) adding: files/download/399/5.1-Zalacznik.pdf (deflated 18%) adding: files/download/399/Ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 26%) adding: files/download/399/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 15%) adding: files/download/300/ (stored 0%) adding: files/download/300/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan..pdf (deflated 1%) adding: files/download/300/2.1.-Przedmiar.pdf (deflated 12%) adding: files/download/300/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/300/3-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/300/2.-Projekt-wykonawczy.pdf (deflated 5%) adding: files/download/300/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/300/ogloszenie-sudecka.pdf (deflated 30%) adding: files/download/300/6.-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/294/ (stored 0%) adding: files/download/294/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 27%) adding: files/download/294/20150916114340.pdf (deflated 4%) adding: files/download/294/20150916114627.pdf (deflated 5%) adding: files/download/294/20150916114729.pdf (deflated 4%) adding: files/download/294/20150916115009.pdf (deflated 3%) adding: files/download/294/20150916114825.pdf (deflated 5%) adding: files/download/377/ (stored 0%) adding: files/download/377/2-Druk-oferty.pdf (deflated 15%) adding: files/download/377/ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy-zeliwo-armatura-wodociagowa.pdf (deflated 14%) adding: files/download/377/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 14%) adding: files/download/377/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 12%) adding: files/download/377/4.1-Zalacznik-do-Umowy.pdf (deflated 16%) adding: files/download/377/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 10%) adding: files/download/377/1-1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 10%) adding: files/download/377/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 14%) adding: files/download/270/ (stored 0%) adding: files/download/270/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 12%) adding: files/download/270/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/270/6.-Projekt-umowy..doc (deflated 79%) adding: files/download/270/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 28%) adding: files/download/270/2.-Projekt-wykonawczy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/270/2.1-Przedmiar.pdf (deflated 9%) adding: files/download/270/3-Druk-oferty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/270/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/270/6.-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/393/ (stored 0%) adding: files/download/393/ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 2%) adding: files/download/393/8-Projekt-umowy..pdf (deflated 11%) adding: files/download/393/1.1-Zalacznik-do-Specyfikacji..pdf (deflated 1%) adding: files/download/393/6-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 13%) adding: files/download/393/4-Miejscowy-plan-ogolnego-zagospodarowania-przestrzennego-miasta.pdf (deflated 3%) adding: files/download/393/Odpowiedz-dokumentacja.pdf (deflated 15%) adding: files/download/393/2.1-Zalacznik-do-Warunkow-technicznych..pdf (deflated 1%) adding: files/download/393/3-Miejscowy-plan-ogolnego-zagospodarowania-przestrzennego-miasta.pdf (deflated 3%) adding: files/download/393/3.1-Zalacznik-rysunek-planu..jpg (deflated 5%) adding: files/download/393/5-Druk-oferty..pdf (deflated 13%) adding: files/download/393/4.1-Zalacznik-rysunek-planu..jpg (deflated 4%) adding: files/download/393/7-Klauzula-RODO..pdf (deflated 16%) adding: files/download/393/warunki-techniczne.pdf (deflated 11%) adding: files/download/393/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/104/ (stored 0%) adding: files/download/104/kalkulacja-przylacza-kan.pdf (deflated 8%) adding: files/download/104/zarzadzenie.pdf (deflated 5%) adding: files/download/104/cennik-odbiorow-tech.pdf (deflated 7%) adding: files/download/104/kalkulacja-przylacza-wod.pdf (deflated 4%) adding: files/download/173/ (stored 0%) adding: files/download/173/79.zip (stored 0%) adding: files/download/444/ (stored 0%) adding: files/download/444/Modyfikacja-Specyfikacji.pdf (deflated 16%) adding: files/download/444/Modyfikacja.pdf (deflated 18%) adding: files/download/444/Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 20%) adding: files/download/433/ (stored 0%) adding: files/download/433/Odpowiedz.pdf (deflated 14%) adding: files/download/433/Ogloszenie.pdf (deflated 22%) adding: files/download/179/ (stored 0%) adding: files/download/179/202.zip (stored 0%) adding: files/download/248/ (stored 0%) adding: files/download/248/odpowiedzi.pdf (deflated 10%) adding: files/download/248/1.1-Zalacznik..pdf (deflated 11%) adding: files/download/248/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 7%) adding: files/download/248/ogloszenie.pdf (deflated 24%) adding: files/download/248/modyfikacja.pdf (deflated 19%) adding: files/download/248/2-Druk-oferty..pdf (deflated 10%) adding: files/download/248/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/248/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 10%) adding: files/download/345/ (stored 0%) adding: files/download/345/2.1-Zalacznik..pdf (deflated 0%) adding: files/download/345/0.1-Ogloszenie..pdf (deflated 3%) adding: files/download/345/1.1-Zalacznik..pdf (deflated 1%) adding: files/download/345/5-Koncepcja-programowo-przestrzenna-poludniowo-zachodni-obszar-m.pdf (deflated 0%) adding: files/download/345/modyfikacja-artylerzystow.pdf (deflated 4%) adding: files/download/345/8-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/345/ogloszenie-artylerzystow.pdf (deflated 18%) adding: files/download/345/2-Warunki-techniczne..pdf (deflated 3%) adding: files/download/345/3.1-Zalacznik.pdf (deflated 7%) adding: files/download/345/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 2%) adding: files/download/345/odpowiedz-a.pdf (deflated 3%) adding: files/download/345/1-6-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/345/3-Miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego..pdf (deflated 3%) adding: files/download/345/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/345/6-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/345/7-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/345/4-Miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego.-.pdf (deflated 5%) adding: files/download/235/ (stored 0%) adding: files/download/235/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan..pdf (deflated 11%) adding: files/download/235/6-Druk-wykaz-osob..pdf (deflated 11%) adding: files/download/235/4-Oswiadczenie-o-pol-miejsca-zagospoa-osadow-sciekowych..pdf (deflated 10%) adding: files/download/235/8-Projekt-umowy..pdf (deflated 8%) adding: files/download/235/2-Druk-oferty..pdf (deflated 10%) adding: files/download/235/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 10%) adding: files/download/235/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 0%) adding: files/download/235/7-Druk-Wykaz-pojazdow-narzedzi-wyposazenia-i-sprzetu-techniczneg.pdf (deflated 12%) adding: files/download/235/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 6%) adding: files/download/242/ (stored 0%) adding: files/download/242/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 8%) adding: files/download/242/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 9%) adding: files/download/242/2-Druk-oferty..pdf (deflated 12%) adding: files/download/242/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/242/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 10%) adding: files/download/242/ogloszenie.pdf (deflated 23%) adding: files/download/242/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 16%) adding: files/download/338/ (stored 0%) adding: files/download/338/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/338/4-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 1%) adding: files/download/338/2A-Formularz.pdf (deflated 1%) adding: files/download/338/OS-pluczko-separator-piasku-_dostawa-montaz-i-uruchomienie_.pdf (deflated 1%) adding: files/download/338/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/338/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/338/Ogloszenie.pdf (deflated 31%) adding: files/download/338/1.1-Zalacznik.pdf (deflated 1%) adding: files/download/338/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/141/ (stored 0%) adding: files/download/141/60.zip (stored 0%) adding: files/download/141/ogloszenie-roboty_budowlane.jpg (deflated 2%) adding: files/download/401/ (stored 0%) adding: files/download/401/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 20%) adding: files/download/319/ (stored 0%) adding: files/download/319/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/319/6.-Projekt-umowy.pdf (deflated 13%) adding: files/download/319/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 2%) adding: files/download/319/4-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/319/wielkopolska-ogloszenie.pdf (deflated 28%) adding: files/download/319/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/319/3-Wypis-i-wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzenn.pdf (deflated 3%) adding: files/download/319/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/319/1.1-Mapa-zasadnicza-istniejacej-przepompowni-sciekow.pdf (deflated 13%) adding: files/download/263/ (stored 0%) adding: files/download/263/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/263/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/263/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/263/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/263/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 16%) adding: files/download/263/Ogloszenieo-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 29%) adding: files/download/263/2-Druk-oferty.pdf (deflated 13%) adding: files/download/380/ (stored 0%) adding: files/download/380/2.9-Rysunek-nr-5.-Kserokopia-zestawienia-zbiorczego-wynikow-wier.pdf (deflated 4%) adding: files/download/380/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/380/Ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 3%) adding: files/download/380/3-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/380/21PROJ1.pdf (deflated 13%) adding: files/download/380/2.5-Rysunek-nr-1.-Mapa-topograficzna-w-skali-125000.pdf (deflated 1%) adding: files/download/380/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/380/6-Druk-wykaz-osob.pdf (deflated 1%) adding: files/download/380/1-2.6-Rysunek-nr-2.-Mapa-zasadnicza-w-skali-12000.pdf (deflated 12%) adding: files/download/380/2.8-Rysunek-nr-4.-Kserokopia-zestawienia-zbiorczego-wynikow-wier.pdf (deflated 2%) adding: files/download/380/2.7-Rysunek-nr-3.-Projekt-geologiczno-techniczny-otworu-nr-20.pdf (deflated 10%) adding: files/download/380/2.2-Zalacznik-nr-1.-Decyzja-M.O.S.-i-Z.N.-zatwierdzajaca-zasoby-.pdf (deflated 5%) adding: files/download/380/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 1%) adding: files/download/380/2.3-Zalacznik-nr-2.-Dane-geologiczno-techniczne-otworu-nr-15a.pdf (deflated 3%) adding: files/download/380/2.11-Rysunek-nr-7.-Wycinek-Mapy-Hydrogeologicznej-Polski-w-skali.pdf (deflated 0%) adding: files/download/380/2-Decyzja-Marszalka-woj.-Pomorskiego-z-dnia-04-07-2017-r.-DROS-G.pdf (deflated 6%) adding: files/download/380/2.10-Rysunek-nr-6.-Wycinek-Mapy-Geologiczno-Gospodarczej-Polski-.pdf (deflated 2%) adding: files/download/380/2.6-Rysunek-nr-2.-Mapa-zasadnicza-w-skali-12000.pdf (deflated 12%) adding: files/download/380/2.4-Zalacznik-nr-3.-Wypis-z-ewidencji-gruntow.pdf (deflated 21%) adding: files/download/313/ (stored 0%) adding: files/download/313/Rys-6.pdf (deflated 12%) adding: files/download/313/4.1-Zalacznik.pdf (deflated 2%) adding: files/download/313/Rys-1.pdf (deflated 11%) adding: files/download/313/Rys-8.pdf (deflated 9%) adding: files/download/313/Rys-12.pdf (deflated 12%) adding: files/download/313/Rys-15.pdf (deflated 10%) adding: files/download/313/Rys-9.pdf (deflated 12%) adding: files/download/313/Rys-7.pdf (deflated 10%) adding: files/download/313/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/313/Rys-14.pdf (deflated 9%) adding: files/download/313/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/313/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/313/Rys-13.pdf (deflated 10%) adding: files/download/313/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/313/Rys-10.pdf (deflated 11%) adding: files/download/313/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/313/Rys-17.pdf (deflated 11%) adding: files/download/313/Rys-4.pdf (deflated 10%) adding: files/download/313/Rys-3.pdf (deflated 10%) adding: files/download/313/Rys-16.pdf (deflated 11%) adding: files/download/313/Rys-11.pdf (deflated 11%) adding: files/download/313/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/313/Rys-2.pdf (deflated 11%) adding: files/download/313/Rys-5.pdf (deflated 10%) adding: files/download/313/betony-ogloszenie.pdf (deflated 33%) adding: files/download/287/ (stored 0%) adding: files/download/287/2.-Mapa-z-sieciami-wodociagowymi-i-kanalizacyjnymi-w-skali-12000.pdf (deflated 1%) adding: files/download/287/5-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/287/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/287/2.-Mapa-z-sieciami-wodociagowymi-i-kanalizacyjnymi..pdf (deflated 1%) adding: files/download/287/3-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/287/Ogloszenieo-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 28%) adding: files/download/287/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/364/ (stored 0%) adding: files/download/364/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/364/2-Mapa-z-planowanymi-urzadzeniami-wodociagowo-kanalizacyjnymi..pdf (deflated 31%) adding: files/download/364/ogloszenie-Nadmorska.pdf (deflated 7%) adding: files/download/364/1.1-Uchwala.pdf (deflated 3%) adding: files/download/364/1-1.1-Uchwala.pdf (deflated 3%) adding: files/download/364/4.-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 2%) adding: files/download/364/5.-Projekt-umowy.pdf (deflated 3%) adding: files/download/364/3.-Druk-oferty.pdf (deflated 2%) adding: files/download/269/ (stored 0%) adding: files/download/269/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 9%) adding: files/download/269/2.1-Mapa-z-planowanymi-urzadzeniami-wodociagowo-kanalizacyjnymi-.pdf (deflated 2%) adding: files/download/269/20150410073033.pdf (deflated 5%) adding: files/download/269/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/269/4-Projekt-umowy-MODYFIKACJA.pdf (deflated 9%) adding: files/download/269/2.4-Mapa-z-planowanym-urzadzeniem-wodociagowym-ul.-Dretowo-i-do-.pdf (deflated 1%) adding: files/download/269/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/269/MODYFIKACJA.pdf (deflated 6%) adding: files/download/269/2.3-Mapa-z-planowanymi-urzadzeniami-wodociagowo-kanalizacyjnymi-.pdf (deflated 3%) adding: files/download/269/2-Druk-oferty.pdf (deflated 9%) adding: files/download/269/0.-Informacja-Zamawiajacego-nr1..pdf (deflated 6%) adding: files/download/269/2.2-Mapa-z-planowanymi-urzadzeniami-wodociagowo-kanalizacyjnymi-.pdf (deflated 3%) adding: files/download/269/2.5-Mapa-z-planowanymi-urzadzeniami-kanalizacyjnymi-ul.-Abrahama.pdf (deflated 11%) adding: files/download/184/ (stored 0%) adding: files/download/184/171.zip (stored 0%) adding: files/download/457/ (stored 0%) adding: files/download/457/ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 6%) adding: files/download/420/ (stored 0%) adding: files/download/420/2-Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 9%) adding: files/download/160/ (stored 0%) adding: files/download/160/153.zip (stored 0%) adding: files/download/226/ (stored 0%) adding: files/download/226/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 7%) adding: files/download/226/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 7%) adding: files/download/226/2.1.12-Rys.-12-Studnia-kanalizacyjna-S33.pdf (deflated 20%) adding: files/download/226/2.1.10-Rys.-10-Studnia-kanalizacyjna-S31.pdf (deflated 21%) adding: files/download/226/2-Druk-oferty..pdf (deflated 7%) adding: files/download/226/2.1.4-Rys.-4-Studnia-kanalizacyjna-S25.pdf (deflated 19%) adding: files/download/226/MPWiK.pdf (deflated 27%) adding: files/download/226/2.1.6-Rys.-6-Studnia-kanalizacyjna-S27.pdf (deflated 20%) adding: files/download/226/2.1.13-Rys.-13-Studnia-kanalizacyjna-S34.pdf (deflated 20%) adding: files/download/226/2.1.7-Rys.-7-Studnia-kanalizacyjna-S28.pdf (deflated 20%) adding: files/download/226/2.1.1-Rys.-1-Studnia-kanalizacyjna-S22.pdf (deflated 23%) adding: files/download/226/ogloszenie.pdf (deflated 1%) adding: files/download/226/2.1.11-Rys.-11-Studnia-kanalizacyjna-S31.1.pdf (deflated 20%) adding: files/download/226/2.1.2-Rys.-2-Studnia-kanalizacyjna-S23.pdf (deflated 21%) adding: files/download/226/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 12%) adding: files/download/226/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 25%) adding: files/download/226/2.1.5-Rys.-5-Studnia-kanalizacyjna-S26.pdf (deflated 19%) adding: files/download/226/2.1.8-Rys.-8-Studnia-kanalizacyjna-S29-i-S32.pdf (deflated 20%) adding: files/download/226/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 8%) adding: files/download/226/2.1.9-Rys.-9-Studnia-kanalizacyjna-S30.pdf (deflated 21%) adding: files/download/226/2.1.3-Rys.-3-Studnia-kanalizacyjna-S24.pdf (deflated 21%) adding: files/download/251/ (stored 0%) adding: files/download/251/2-Projekt-Wykonawczy-wraz-z-dokumentami..pdf (deflated 7%) adding: files/download/251/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/251/5-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/251/2.1-Przedmiar.pdf (deflated 7%) adding: files/download/251/1-2.1-Przedmiar.pdf (deflated 7%) adding: files/download/251/3-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/251/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 14%) adding: files/download/251/ogloszenie1.pdf (deflated 5%) adding: files/download/356/ (stored 0%) adding: files/download/356/3-Druk-oferty..pdf (deflated 14%) adding: files/download/356/modyfikacja-1.pdf (deflated 3%) adding: files/download/356/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 14%) adding: files/download/356/Ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 3%) adding: files/download/356/2.1.-Przedmiar.pdf (deflated 10%) adding: files/download/356/2.-Projekt-budowlany..pdf (deflated 10%) adding: files/download/356/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/356/Modyfikacja2.pdf (deflated 3%) adding: files/download/356/5-Prokjet-umowy..pdf (deflated 11%) adding: files/download/356/Odpowiedz-1.pdf (deflated 3%) adding: files/download/321/ (stored 0%) adding: files/download/321/0-Ogloszenie.pdf (deflated 3%) adding: files/download/321/odpowiedz.pdf (deflated 13%) adding: files/download/321/odp.pdf (deflated 1%) adding: files/download/321/ogloszenie-kredyt.pdf (deflated 28%) adding: files/download/321/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/321/pytania-2.pdf (deflated 3%) adding: files/download/321/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/321/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/321/odpowiedzi-3.pdf (deflated 4%) adding: files/download/412/ (stored 0%) adding: files/download/412/ogloszenie.pdf (deflated 20%) adding: files/download/412/Modyfikacja.pdf (deflated 20%) adding: files/download/125/ (stored 0%) adding: files/download/125/regulamin.pdf (deflated 2%) adding: files/download/418/ (stored 0%) adding: files/download/418/Modyfikacja.pdf (deflated 13%) adding: files/download/418/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 20%) adding: files/download/481/ (stored 0%) adding: files/download/481/Regulamin-udzielania-zamowien-przez-MPWiK.pdf (deflated 7%) adding: files/download/415/ (stored 0%) adding: files/download/415/Ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 22%) adding: files/download/128/ (stored 0%) adding: files/download/128/Wniosek_na_ogrod.doc (deflated 86%) adding: files/download/128/Warunki-techniczne-ogrod.pdf (deflated 8%) adding: files/download/128/59.zip (stored 0%) adding: files/download/122/ (stored 0%) adding: files/download/122/101.zip (stored 0%) adding: files/download/122/regulamin_nowa_wies_leborska.doc (deflated 17%) adding: files/download/256/ (stored 0%) adding: files/download/256/4-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 12%) adding: files/download/256/1-5-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/256/Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 6%) adding: files/download/256/2-Druk-oferty_.pdf (deflated 11%) adding: files/download/256/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/256/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/256/5-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/256/2-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/256/1.1-Zalacznik-nr-1-do-Specyfikacji.pdf (deflated 11%) adding: files/download/221/ (stored 0%) adding: files/download/221/3-Warunki-przetargu.pdf (deflated 8%) adding: files/download/221/odpowiedziPrzetarg.pdf (deflated 5%) adding: files/download/221/Umowa.pdf (deflated 9%) adding: files/download/221/Warunki-przetargu.pdf (deflated 8%) adding: files/download/221/2-Warunki-przetargu.pdf (deflated 8%) adding: files/download/221/Oferta.pdf (deflated 11%) adding: files/download/221/Warunki.pdf (deflated 8%) adding: files/download/221/1-Warunki-przetargu.pdf (deflated 8%) adding: files/download/221/Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy..pdf (deflated 5%) adding: files/download/326/ (stored 0%) adding: files/download/326/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 7%) adding: files/download/326/4.1-Zalacznik.pdf (deflated 8%) adding: files/download/326/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/326/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 7%) adding: files/download/326/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 8%) adding: files/download/326/2-Druk-oferty.pdf (deflated 7%) adding: files/download/326/tworzywa-IV.pdf (deflated 32%) adding: files/download/351/ (stored 0%) adding: files/download/351/Ogloszenie.pdf (deflated 31%) adding: files/download/351/3-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/351/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/351/2-Mapa.pdf (deflated 4%) adding: files/download/351/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/183/ (stored 0%) adding: files/download/183/173.zip (stored 0%) adding: files/download/427/ (stored 0%) adding: files/download/427/Scan0001.pdf (deflated 14%) adding: files/download/450/ (stored 0%) adding: files/download/450/ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 12%) adding: files/download/167/ (stored 0%) adding: files/download/167/116.zip (stored 0%) adding: files/download/189/ (stored 0%) adding: files/download/189/250.zip (stored 0%) adding: files/download/213/ (stored 0%) adding: files/download/213/4-Przedmiar-robot.pdf (deflated 13%) adding: files/download/213/5-Kosztorys-uproszczony.pdf (deflated 11%) adding: files/download/213/7-Umowa.pdf (deflated 20%) adding: files/download/213/1-Warunki-przetargu.pdf (deflated 6%) adding: files/download/213/3-Szczegolowa-Specyfikacja-Techniczna-....pdf (deflated 5%) adding: files/download/213/Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 23%) adding: files/download/213/6-Oferta.pdf (deflated 11%) adding: files/download/213/2-Projekt-budowlano-wykonawczy-.pdf (deflated 23%) adding: files/download/387/ (stored 0%) adding: files/download/387/ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 20%) adding: files/download/387/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 16%) adding: files/download/387/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 13%) adding: files/download/387/4.1-Zalacznik-nr-1.pdf (deflated 16%) adding: files/download/387/2-Druk-oferty..pdf (deflated 17%) adding: files/download/387/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 9%) adding: files/download/387/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 15%) adding: files/download/369/ (stored 0%) adding: files/download/369/5-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 14%) adding: files/download/369/odpowiedz.pdf (deflated 8%) adding: files/download/369/ogloszenie.pdf (deflated 19%) adding: files/download/369/6-Projekt-umowy..pdf (deflated 11%) adding: files/download/369/4-Druk-oferty..pdf (deflated 14%) adding: files/download/369/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/369/3-Mapa-z-planowanymi-urzadzeniami-wodociagowo-kanalizacyjnymi-ul.pdf (deflated 8%) adding: files/download/369/2-Mapa-z-planowanymi-urzadzeniami-wodociagowo-kanalizacyjnymi-re.pdf (deflated 5%) adding: files/download/219/ (stored 0%) adding: files/download/219/3-Przedmiar-robot..pdf (deflated 29%) adding: files/download/219/ogloszenie2.pdf (deflated 8%) adding: files/download/219/4-Oferta..pdf (deflated 10%) adding: files/download/219/5-Projekt-umowy..pdf (deflated 10%) adding: files/download/219/1-Warunki-Przetargu..pdf (deflated 8%) adding: files/download/219/2-Specyfikacja-Techniczna-Wykonania-i-Odbioru-Robot-Budowlanych..pdf (deflated 22%) adding: files/download/363/ (stored 0%) adding: files/download/363/7.-Projekt-umowy.pdf (deflated 3%) adding: files/download/363/3.1-Zalacznik..pdf (deflated 4%) adding: files/download/363/2.1-Zalacznik.pdf (deflated 3%) adding: files/download/363/1-1.2-Uchwala.pdf (deflated 3%) adding: files/download/363/1-6.-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 2%) adding: files/download/363/1-1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/363/2.-Warunki-techniczne.pdf (deflated 1%) adding: files/download/363/1.1-Zalacznik.pdf (deflated 3%) adding: files/download/363/1-3.1-Zalacznik..pdf (deflated 4%) adding: files/download/363/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/363/1-3-Miejscowy-plan-zagospodarowania-przzestrzennego..pdf (deflated 6%) adding: files/download/363/1-5.-Druk-oferty.pdf (deflated 2%) adding: files/download/363/4-Koncepcja-programowo-przestrzenna..pdf (deflated 0%) adding: files/download/363/6.-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 2%) adding: files/download/363/1-1.1-Zalacznik.pdf (deflated 3%) adding: files/download/363/ogloszenie-Nadmorska1.pdf (deflated 10%) adding: files/download/363/1-2.1-Zalacznik.pdf (deflated 3%) adding: files/download/363/1-7.-Projekt-umowy.pdf (deflated 3%) adding: files/download/363/5.-Druk-oferty.pdf (deflated 2%) adding: files/download/363/1.2-Uchwala.pdf (deflated 3%) adding: files/download/363/3-Miejscowy-plan-zagospodarowania-przzestrzennego..pdf (deflated 6%) adding: files/download/363/1-2.-Warunki-techniczne.pdf (deflated 1%) adding: files/download/280/ (stored 0%) adding: files/download/280/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/280/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/280/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 16%) adding: files/download/280/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/280/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 32%) adding: files/download/280/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/280/2-Druk-oferty.pdf (deflated 13%) adding: files/download/314/ (stored 0%) adding: files/download/314/modyfikacja.pdf (deflated 2%) adding: files/download/314/1-modyfikacja-paliwo.pdf (deflated 35%) adding: files/download/314/odpwiedz-paliwo.pdf (deflated 28%) adding: files/download/314/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/314/Odpowiedzi-na-pytania-2.pdf (deflated 22%) adding: files/download/314/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 32%) adding: files/download/314/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/314/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/314/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/314/odpowiedz-na-strone-2.pdf (deflated 2%) adding: files/download/314/paliwo-odpowiedzi.pdf (deflated 6%) adding: files/download/314/modyfikacja-paliwo.pdf (deflated 13%) adding: files/download/314/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/314/2.2A-Formularz.pdf (deflated 2%) adding: files/download/314/2.1-Formularz.pdf (deflated 2%) adding: files/download/314/4.1-Zalacznik-do-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/131/ (stored 0%) adding: files/download/131/47.zip (stored 0%) adding: files/download/131/warunki_ogrod.doc (deflated 53%) adding: files/download/97/ (stored 0%) adding: files/download/97/62.zip (stored 0%) adding: files/download/97/Schemat_organizacyjny.jpg (deflated 26%) adding: files/download/406/ (stored 0%) adding: files/download/406/Ogloszenie.pdf (deflated 16%) adding: files/download/342/ (stored 0%) adding: files/download/342/ogloszenie-poletka-etap-II.pdf (deflated 26%) adding: files/download/342/3-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/342/2.-Przedmiar.pdf (deflated 13%) adding: files/download/342/5-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/342/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/342/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/238/ (stored 0%) adding: files/download/238/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 7%) adding: files/download/238/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 15%) adding: files/download/238/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 9%) adding: files/download/238/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 13%) adding: files/download/238/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 11%) adding: files/download/238/Kopia-2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 15%) adding: files/download/238/2-Druk-oferty..pdf (deflated 11%) adding: files/download/238/ogloszenie.pdf (deflated 23%) adding: files/download/348/ (stored 0%) adding: files/download/348/2-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/348/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/348/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/348/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 2%) adding: files/download/348/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 1%) adding: files/download/348/20170515130305.pdf (deflated 6%) adding: files/download/348/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/245/ (stored 0%) adding: files/download/245/Odpowiedzi-2.pdf (deflated 0%) adding: files/download/245/2.1-Formularz..pdf (deflated 13%) adding: files/download/245/ogloszenie.pdf (deflated 22%) adding: files/download/245/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 7%) adding: files/download/245/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 9%) adding: files/download/245/Modyfikacja.pdf (deflated 24%) adding: files/download/245/02.-Modyfikacja.pdf (deflated 8%) adding: files/download/245/2-Druk-oferty..pdf (deflated 7%) adding: files/download/245/03.Modyfikacja.pdf (deflated 9%) adding: files/download/245/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 7%) adding: files/download/245/Odpowiedzi-1.pdf (deflated 0%) adding: files/download/245/4.1-Zalacznik-do-umowy..pdf (deflated 11%) adding: files/download/174/ (stored 0%) adding: files/download/174/221.zip (stored 0%) adding: files/download/41/ (stored 0%) adding: files/download/41/certyfikat.png (deflated 0%) adding: files/download/449/ (stored 0%) adding: files/download/449/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 23%) adding: files/download/434/ (stored 0%) adding: files/download/434/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 22%) adding: files/download/443/ (stored 0%) adding: files/download/443/Modyfikacja.pdf (deflated 18%) adding: files/download/443/1-Modyfikacja.pdf (deflated 14%) adding: files/download/443/OGLOSZENIE-O-WYBORZE-WYKONAWCY.pdf (deflated 22%) adding: files/download/190/ (stored 0%) adding: files/download/190/240.zip (stored 0%) adding: files/download/190/246.zip (stored 0%) adding: files/download/190/252.zip (stored 0%) adding: files/download/109/ (stored 0%) adding: files/download/109/MPWiK-regulamin-udzielania-zamowien.pdf (deflated 6%) adding: files/download/109/1-Regulamin-udzielania-zamowien-przez-MPWiK.pdf (deflated 7%) adding: files/download/109/Regulamin-udzielania-zamowien-przez-MPWiK.pdf (deflated 7%) adding: files/download/109/1-MPWiK-regulamin-zamowien.pdf (deflated 6%) adding: files/download/109/MPWiK-regulamin-zamowien.pdf (deflated 6%) adding: files/download/370/ (stored 0%) adding: files/download/370/7-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 13%) adding: files/download/370/5.0-Koncepcja-Techniczna.pdf (deflated 7%) adding: files/download/370/5.3-Koncepcja-Techniczna-MPZP-os.-Lakowe-w-Nowej-Wsi-Leborskiej.pdf (deflated 21%) adding: files/download/370/2-Warunki-techniczne..pdf (deflated 2%) adding: files/download/370/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/370/ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 18%) adding: files/download/370/4-Zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obsza.pdf (deflated 14%) adding: files/download/370/3-Zmiana-miejscowego-ogolnego-planu-zagospodarowania-przestrzenn.pdf (deflated 4%) adding: files/download/370/5.1-Koncepcja-Techniczna-opis-techniczny.pdf (deflated 8%) adding: files/download/370/4.1-Zalacznik-Rysunek-planu..pdf (deflated 15%) adding: files/download/370/6-Druk-oferty..pdf (deflated 14%) adding: files/download/370/1.1-Zalacznik-do-Specyfikacji..pdf (deflated 1%) adding: files/download/370/3.1-Zalacznik-Rysunek-planu..jpg (deflated 4%) adding: files/download/370/5.7-Koncepcja-Techniczna-arkusz-nr-3-rys.-4.pdf (deflated 0%) adding: files/download/370/5.0-Koncepcja-Techniczna-strona-tyrulowa.pdf (deflated 10%) adding: files/download/370/6-Projekt-umowy..pdf (deflated 11%) adding: files/download/370/5.4-Koncepcja-Techniczna-mapa-pogladowa-rys.-1.pdf (deflated 0%) adding: files/download/370/8-Projekt-umowy..pdf (deflated 11%) adding: files/download/370/2.1-Zalacznik-do-Warunkow-technicznych..pdf (deflated 1%) adding: files/download/370/5.8-Koncepcja-Techniczna-arkusz-nr-4-rys.-5.pdf (deflated 0%) adding: files/download/370/5.6-Koncepcja-Techniczna-arkusz-nr-2-rys.-3.pdf (deflated 0%) adding: files/download/370/5.5-Koncepcja-Techniczna-arkusz-nr-1-rys.-2.pdf (deflated 1%) adding: files/download/370/5.2-Koncepcja-Techniczna-MPZP-rejon-ulic-Polnej-i-Pulaskiego-w-L.pdf (deflated 0%) adding: files/download/293/ (stored 0%) adding: files/download/293/3-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/293/ogloszenie-koncepcja.pdf (deflated 27%) adding: files/download/293/2.2.-Mapa-z-sieciami-wodociagowymi-i-kanalizacyjnymi..pdf (deflated 2%) adding: files/download/293/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/293/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 14%) adding: files/download/293/5-Projekt-umowy.pdf (deflated 13%) adding: files/download/293/2.3.-Mapa-z-sieciami-wodociagowymi-i-kanalizacyjnymi..pdf (deflated 1%) adding: files/download/293/2.-1.-Mapa-z-sieciami-wodociagowymi-i-kanalizacyjnymi..pdf (deflated 1%) adding: files/download/307/ (stored 0%) adding: files/download/307/4.-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/307/5.-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/307/1.-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/307/odpowiedz-przetarg.pdf (deflated 15%) adding: files/download/307/3.-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/307/ogloszenie.pdf (deflated 30%) adding: files/download/307/2.-Mapa.pdf (deflated 3%) adding: files/download/307/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/394/ (stored 0%) adding: files/download/394/Modyfikacja-2.pdf (deflated 8%) adding: files/download/394/Modyfikacja-terminu-1.pdf (deflated 27%) adding: files/download/394/5.2-Projekt-umowy-modyfikacja..pdf (deflated 14%) adding: files/download/394/Odpowiedzi-na-pytania-1.pdf (deflated 10%) adding: files/download/394/Odpowiedzi-na-pytania.pdf (deflated 8%) adding: files/download/394/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 17%) adding: files/download/394/5-Projekt-umowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/394/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 14%) adding: files/download/394/5.3-Projekt-umowy-modyfikacja-2..pdf (deflated 14%) adding: files/download/394/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 6%) adding: files/download/394/Modyfikacja-Specyfikacji-Przetargowej.pdf (deflated 26%) adding: files/download/394/2-Druk-oferty..pdf (deflated 14%) adding: files/download/394/Odpowiedzi-na-pytania-2.pdf (deflated 8%) adding: files/download/394/2.2-Formularz..pdf (deflated 20%) adding: files/download/394/4-Kluzula-RODO..pdf (deflated 17%) adding: files/download/394/Modyfikacja-1.pdf (deflated 11%) adding: files/download/394/5.1-Zalacznik-do-umowy.pdf (deflated 21%) adding: files/download/430/ (stored 0%) adding: files/download/430/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 10%) adding: files/download/170/ (stored 0%) adding: files/download/170/92.zip (stored 0%) adding: files/download/390/ (stored 0%) adding: files/download/390/Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/390/1-1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/390/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 7%) adding: files/download/390/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 14%) adding: files/download/390/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/390/3-Druk-oferty..pdf (deflated 14%) adding: files/download/390/2-Opis-techniczny.pdf (deflated 7%) adding: files/download/273/ (stored 0%) adding: files/download/273/4.2-Uchwala-VIII-79.2011.pdf (deflated 4%) adding: files/download/273/7-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/273/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/273/6-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/273/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 28%) adding: files/download/273/2.1-Zalacznik-nr-1-do-Warunkow-technicznych.pdf (deflated 2%) adding: files/download/273/4.1-Uchwala-LXV-643.2002.pdf (deflated 3%) adding: files/download/273/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 9%) adding: files/download/273/1-1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/273/modyfikacja.pdf (deflated 30%) adding: files/download/273/5.-Opinia-archeologiczna-Pomorskiego-Wojewodzkiego-Konserwatora.pdf (deflated 1%) adding: files/download/273/8-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/273/3.-Mapa-z-planowanymi-do-zaprojektowania-odcinkami-sieci-wod.-ka.pdf (deflated 1%) adding: files/download/273/odpowiedz.pdf (deflated 14%) adding: files/download/309/ (stored 0%) adding: files/download/309/uniewaznienie-armatura.pdf (deflated 38%) adding: files/download/309/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/309/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/309/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/309/2.2-Formularz.pdf (deflated 1%) adding: files/download/309/modyfikacja.pdf (deflated 32%) adding: files/download/309/odpowiedz-nr-1.pdf (deflated 15%) adding: files/download/309/zmiana-ogloszenia.pdf (deflated 35%) adding: files/download/309/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/309/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/309/odpowiedz.pdf (deflated 14%) adding: files/download/309/modyfikacja-armatura.pdf (deflated 34%) adding: files/download/309/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/309/4.1.-Zalacznik.pdf (deflated 2%) adding: files/download/279/ (stored 0%) adding: files/download/279/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/279/3.-Mapa-z-planowanymi-do-zaprojektowania-odcinkami-sieci-wod.-ka.pdf (deflated 4%) adding: files/download/279/7.-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/279/4.-Wypis-i-wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzen.pdf (deflated 3%) adding: files/download/279/2.-Warunki-techniczne.pdf (deflated 13%) adding: files/download/279/6-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/279/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 26%) adding: files/download/279/5-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/374/ (stored 0%) adding: files/download/374/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/374/odpowiedz-strona.pdf (deflated 18%) adding: files/download/374/Ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 10%) adding: files/download/374/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/374/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/374/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/374/odp2.pdf (deflated 7%) adding: files/download/303/ (stored 0%) adding: files/download/303/Zeliwo-drogowe.pdf (deflated 32%) adding: files/download/303/4.1-Zalacznik.pdf (deflated 2%) adding: files/download/303/4.-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/303/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/303/1.-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/303/3.-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/303/2.-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/475/ (stored 0%) adding: files/download/475/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 5%) adding: files/download/402/ (stored 0%) adding: files/download/402/ogloszenie.pdf (deflated 15%) adding: files/download/135/ (stored 0%) adding: files/download/135/161.zip (stored 0%) adding: files/download/135/Lebork_ogolna.pdf (deflated 3%) adding: files/download/491/ (stored 0%) adding: files/download/491/Ogloszenie.pdf (deflated 8%) adding: files/download/491/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 11%) adding: files/download/408/ (stored 0%) adding: files/download/408/Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 16%) adding: files/download/241/ (stored 0%) adding: files/download/241/4-Druk-oswiadczenia..doc (deflated 84%) adding: files/download/241/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 10%) adding: files/download/241/1.pdf (deflated 20%) adding: files/download/241/1.1-Zalacznik.pdf (deflated 16%) adding: files/download/241/0.-Modyfikacja.pdf (deflated 17%) adding: files/download/241/5-Projekt-umowy..doc (deflated 84%) adding: files/download/241/5-Projekt-umowy..pdf (deflated 10%) adding: files/download/241/1-Specyfikacja-Przetargowa..doc (deflated 75%) adding: files/download/241/01.-Modyfikacja.pdf (deflated 9%) adding: files/download/241/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 7%) adding: files/download/241/3.1-Formularz-cenowy..xls (deflated 83%) adding: files/download/241/3.2-Druk-oferty-zmodyfikowany..pdf (deflated 9%) adding: files/download/241/2.-Mapa-ewidencyjna-z-planowanymi-do-zaprojektowania-urzadzeniam.pdf (deflated 0%) adding: files/download/241/3-Druk-oferty..pdf (deflated 9%) adding: files/download/241/3-Druk-oferty..doc (deflated 84%) adding: files/download/241/3.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 16%) adding: files/download/241/3.2-Formularz-cenowy-zmodyfikowany..pdf (deflated 17%) adding: files/download/241/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/241/1.1-Zalacznik.xls (deflated 84%) adding: files/download/236/ (stored 0%) adding: files/download/236/4.1_8-Projekt-zagospodarowania-terenu..pdf (deflated 2%) adding: files/download/236/Informacja.pdf (deflated 0%) adding: files/download/236/4.0-Projekt-zagospodarowania-terenu..pdf (deflated 0%) adding: files/download/236/4.1_9-Projekt-zagospodarowania-terenu..pdf (deflated 2%) adding: files/download/236/4.1_7-Projekt-zagospodarowania-terenu..pdf (deflated 2%) adding: files/download/236/4.1_5-Projekt-zagospodarowania-terenu..pdf (deflated 3%) adding: files/download/236/2.1-Zalacznik..pdf (deflated 0%) adding: files/download/236/odpowiedzi.pdf (deflated 7%) adding: files/download/236/5-Druk-oferty..pdf (deflated 9%) adding: files/download/236/Modyfikacja.pdf (deflated 1%) adding: files/download/236/7-Projekt-umowy..pdf (deflated 9%) adding: files/download/236/3-Mapa-ewidencyjna..pdf (deflated 0%) adding: files/download/236/6-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 9%) adding: files/download/236/2-Warunki-techniczne..pdf (deflated 8%) adding: files/download/236/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 6%) adding: files/download/236/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy..pdf (deflated 0%) adding: files/download/331/ (stored 0%) adding: files/download/331/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 3%) adding: files/download/331/3-Wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.pdf (deflated 2%) adding: files/download/331/6.-Projekt-umowy..pdf (deflated 12%) adding: files/download/331/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 13%) adding: files/download/331/Zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-ob.pdf (deflated 8%) adding: files/download/331/1.1-Zalacznik-do-Specyfikacji.pdf (deflated 1%) adding: files/download/331/ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 28%) adding: files/download/331/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 2%) adding: files/download/331/2.1-Zalacznik-do-Warunkow.pdf (deflated 2%) adding: files/download/331/4-Druk-oferty.pdf (deflated 13%) adding: files/download/331/3-Wypis-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.pdf (deflated 3%) adding: files/download/346/ (stored 0%) adding: files/download/346/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/346/ogloszenie-dolina-Leby.pdf (deflated 23%) adding: files/download/346/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/346/5-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/346/3-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/346/2-Przedmiar-robot..pdf (deflated 12%) adding: files/download/163/ (stored 0%) adding: files/download/163/137.zip (stored 0%) adding: files/download/429/ (stored 0%) adding: files/download/429/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 18%) adding: files/download/423/ (stored 0%) adding: files/download/423/Odpowiedz-strona.pdf (deflated 16%) adding: files/download/423/2-Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 8%) adding: files/download/454/ (stored 0%) adding: files/download/454/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 22%) adding: files/download/187/ (stored 0%) adding: files/download/187/261.zip (stored 0%) adding: files/download/169/ (stored 0%) adding: files/download/169/110.zip (stored 0%) adding: files/download/310/ (stored 0%) adding: files/download/310/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/310/4.1-Zalacznik-do-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/310/modyfikacja.pdf (deflated 33%) adding: files/download/310/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/310/uniewaznienie-paliwo.pdf (deflated 36%) adding: files/download/310/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/310/zmiana-ogloszenia.pdf (deflated 34%) adding: files/download/310/2.1-Formularz.pdf (deflated 2%) adding: files/download/310/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/310/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/284/ (stored 0%) adding: files/download/284/1.3-Rysunek-2-5.pdf (deflated 5%) adding: files/download/284/1.5-Rysunek-4-5.pdf (deflated 5%) adding: files/download/284/1.2-Rysunek-1-5.pdf (deflated 4%) adding: files/download/284/1.6-Rysunek-5-5.pdf (deflated 6%) adding: files/download/284/4.-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/284/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/284/1-1.1-Zalacznik.pdf (deflated 10%) adding: files/download/284/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/284/1.1-Zalacznik.pdf (deflated 10%) adding: files/download/284/2-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/284/1.4-Rysunek-3-5.pdf (deflated 5%) adding: files/download/284/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/389/ (stored 0%) adding: files/download/389/4-Druk-oferty-czesc-I..pdf (deflated 14%) adding: files/download/389/3.-Przedmiar-robot-czesc-II.pdf (deflated 15%) adding: files/download/389/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/389/5-Druk-oferty-czesc-II..pdf (deflated 14%) adding: files/download/389/2.-Przedmiar-robot-czesc-I.pdf (deflated 11%) adding: files/download/389/6-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 13%) adding: files/download/389/Ogloszenie-o-uniewaznieniu-przetargu.pdf (deflated 13%) adding: files/download/389/Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/383/ (stored 0%) adding: files/download/383/6-Druk-wykaz-osob.pdf (deflated 1%) adding: files/download/383/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/383/Decyzja-DROS-G.7430.1.23.2017.pdf (deflated 7%) adding: files/download/383/7-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/383/Projekt-robot-geologicznych.pdf (deflated 7%) adding: files/download/383/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 1%) adding: files/download/383/3-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/383/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 18%) adding: files/download/383/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/217/ (stored 0%) adding: files/download/217/2-Oferta.pdf (deflated 23%) adding: files/download/217/1-Warunki-przetargu.pdf (deflated 21%) adding: files/download/217/4-Umowa.pdf (deflated 21%) adding: files/download/217/Ogloszenie-o-wyborze-Wykonawcy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/217/3-Oswiadczenia.pdf (deflated 21%) adding: files/download/260/ (stored 0%) adding: files/download/260/5.1-Zalacznik..pdf (deflated 14%) adding: files/download/260/4-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 12%) adding: files/download/260/5-Projekt-umowy..pdf (deflated 10%) adding: files/download/260/Ogloszenieo-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 32%) adding: files/download/260/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/260/1.1-Zalacznik.pdf (deflated 9%) adding: files/download/260/2-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/260/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/260/5.2-Zalacznik.pdf (deflated 12%) adding: files/download/260/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/482/ (stored 0%) adding: files/download/482/ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 11%) adding: files/download/482/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 11%) adding: files/download/482/0-Ogloszenie.pdf (deflated 10%) adding: files/download/126/ (stored 0%) adding: files/download/126/Uchwala.pdf (deflated 28%) adding: files/download/126/184.zip (stored 0%) adding: files/download/411/ (stored 0%) adding: files/download/411/ogloszenie-osady.pdf (deflated 12%) adding: files/download/488/ (stored 0%) adding: files/download/488/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 7%) adding: files/download/488/0-Ogloszenie.pdf (deflated 6%) adding: files/download/322/ (stored 0%) adding: files/download/322/Modyfikacja.pdf (deflated 22%) adding: files/download/322/20160930100631.pdf (deflated 7%) adding: files/download/322/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/322/0-Ogloszenie.pdf (deflated 3%) adding: files/download/322/4-Umowa.pdf (deflated 1%) adding: files/download/322/4-Umowa..pdf (deflated 1%) adding: files/download/322/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/322/2-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/355/ (stored 0%) adding: files/download/355/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 3%) adding: files/download/355/Ogloszenie-ul.-Pionierow.pdf (deflated 3%) adding: files/download/355/oswiadczenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/355/oferta.pdf (deflated 2%) adding: files/download/355/projekt-umowy.pdf (deflated 3%) adding: files/download/355/2.1.-Przedmiar.pdf (deflated 12%) adding: files/download/258/ (stored 0%) adding: files/download/258/8-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/258/Ogloszenie-o-uniewaznieniu-przetargu.pdf (deflated 32%) adding: files/download/258/6-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 12%) adding: files/download/258/Modyfikacja.pdf (deflated 26%) adding: files/download/258/odpowiedz-na-zapytanie.pdf (deflated 29%) adding: files/download/258/3-Decyzja-marszalka-woj.-pomorskiego-zatwierdzajaca-Projekt-robo.pdf (deflated 4%) adding: files/download/258/7-Druk-wykaz-osob.pdf (deflated 13%) adding: files/download/258/2-Projekt-robot-geologicznych..pdf (deflated 3%) adding: files/download/258/4-Druk-oferty.pdf (deflated 11%) adding: files/download/258/1-odpowiedz-na-zapytanie.pdf (deflated 30%) adding: files/download/258/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/258/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/328/ (stored 0%) adding: files/download/328/Ogloszenie.pdf (deflated 3%) adding: files/download/328/modyfikacja-przebudowa-parteru.pdf (deflated 25%) adding: files/download/328/3.-Przedmiar-robot.pdf (deflated 8%) adding: files/download/328/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 3%) adding: files/download/328/6.-Projekt-umowy.pdf (deflated 12%) adding: files/download/328/2.-Przedmiar-robot.pdf (deflated 8%) adding: files/download/328/4-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/328/3.-Przedmiar-robot..pdf (deflated 9%) adding: files/download/328/1-2.-Projekt-architektoniczno-budowlany..pdf (deflated 1%) adding: files/download/328/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 15%) adding: files/download/328/2.-Projekt-architektoniczno-budowlany..pdf (deflated 1%) adding: files/download/328/3.1.-Przekroj.pdf (deflated 1%) adding: files/download/328/1-modyfikacja-przebudowa-parteru.pdf (deflated 25%) adding: files/download/252/ (stored 0%) adding: files/download/252/2-Druk-oferty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/252/ogloszenie.pdf (deflated 6%) adding: files/download/252/pytania.pdf (deflated 8%) adding: files/download/252/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/252/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 8%) adding: files/download/252/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/228/ (stored 0%) adding: files/download/228/2-Druk-oferty..pdf (deflated 7%) adding: files/download/228/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 13%) adding: files/download/228/1494.pdf (deflated 1%) adding: files/download/228/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 7%) adding: files/download/228/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 25%) adding: files/download/228/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 7%) adding: files/download/228/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 11%) adding: files/download/228/MPWiK.pdf (deflated 27%) adding: files/download/352/ (stored 0%) adding: files/download/352/geodezja-ogloszenie.pdf (deflated 29%) adding: files/download/352/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 18%) adding: files/download/352/4-umowa-geodezja.pdf (deflated 14%) adding: files/download/352/2-Druk-oferty.pdf (deflated 16%) adding: files/download/352/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 14%) adding: files/download/352/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 6%) adding: files/download/325/ (stored 0%) adding: files/download/325/5-Projekt-umowy.pdf (deflated 12%) adding: files/download/325/ogloszenie-poletka.pdf (deflated 21%) adding: files/download/325/3-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/325/6-Projekt-umowy..pdf (deflated 11%) adding: files/download/325/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 15%) adding: files/download/325/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 3%) adding: files/download/325/2.-Przedmiar..pdf (deflated 14%) adding: files/download/325/Zalacznik-nr-1-do-protokolu-Ocena-kryteriow-i-obliczenie-punktow.pdf (deflated 2%) adding: files/download/255/ (stored 0%) adding: files/download/255/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/255/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/255/pytania.pdf (deflated 5%) adding: files/download/255/1.1-Zalacznik-do-Specyfikacji.pdf (deflated 11%) adding: files/download/255/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/255/2-Druk-oferty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/255/Ogloszenie.pdf (deflated 5%) adding: files/download/358/ (stored 0%) adding: files/download/358/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 1%) adding: files/download/358/rys.8.pdf (deflated 62%) adding: files/download/358/4-Projekt-umowy..doc (deflated 77%) adding: files/download/358/rys.1.pdf (deflated 8%) adding: files/download/358/rys.6.pdf (deflated 12%) adding: files/download/358/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/358/rys.7.pdf (deflated 63%) adding: files/download/358/Modyfikacja-4.1-Zalacznik.pdf (deflated 2%) adding: files/download/358/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 2%) adding: files/download/358/Modyfikacja-Rysunek5.pdf (deflated 14%) adding: files/download/358/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/358/rys.3.pdf (deflated 5%) adding: files/download/358/rys.4.pdf (deflated 9%) adding: files/download/358/2.1-Formularz-cenowy..xls (deflated 76%) adding: files/download/358/3-Druk-oswiadczenia..doc (deflated 76%) adding: files/download/358/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/358/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 3%) adding: files/download/358/2-Druk-oferty..doc (deflated 77%) adding: files/download/358/Modyfikacja-.pdf (deflated 3%) adding: files/download/358/rys.5.pdf (deflated 8%) adding: files/download/358/2-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/358/rys.2.pdf (deflated 8%) adding: files/download/121/ (stored 0%) adding: files/download/121/regulamin_lebork.doc (deflated 81%) adding: files/download/121/183.zip (stored 0%) adding: files/download/461/ (stored 0%) adding: files/download/461/3-Modyfikacja.pdf (deflated 13%) adding: files/download/461/1-Modyfikacja.pdf (deflated 23%) adding: files/download/461/Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawcow-2.pdf.pdf (deflated 8%) adding: files/download/461/Projekt-umowy-modyfikacja.pdf (deflated 2%) adding: files/download/461/Modyfikacja.pdf (deflated 10%) adding: files/download/461/Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawcow.pdf (deflated 8%) adding: files/download/461/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 6%) adding: files/download/461/5-Projekt-umowy-modyfikacja.pdf (deflated 2%) adding: files/download/283/ (stored 0%) adding: files/download/283/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/283/4.-Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/283/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 16%) adding: files/download/283/1.1-Zalacznik.pdf (deflated 12%) adding: files/download/283/2-Druk-oferty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/283/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 29%) adding: files/download/283/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 11%) adding: files/download/317/ (stored 0%) adding: files/download/317/dokumentacja-harcerzy-na-strone.pdf (deflated 28%) adding: files/download/317/6-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/317/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/317/2.1-Zalacznik-do-Warunkow.pdf (deflated 1%) adding: files/download/317/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/317/3-wypis-i-wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzenn.pdf (deflated 2%) adding: files/download/317/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 2%) adding: files/download/317/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/317/1.1-Zalacznik-do-Specyfikacji.pdf (deflated 1%) adding: files/download/317/4-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/360/ (stored 0%) adding: files/download/360/3.-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/360/odpowiedzi-na-pytania.pdf (deflated 2%) adding: files/download/360/Ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 32%) adding: files/download/360/2.1-Kosztorys-slepy..pdf (deflated 9%) adding: files/download/360/2.-Projekt-budowlany..pdf (deflated 10%) adding: files/download/360/6-Projekt-umowy..pdf (deflated 11%) adding: files/download/360/4.-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/360/1.-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/360/5.-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan..pdf (deflated 1%) adding: files/download/267/ (stored 0%) adding: files/download/267/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 12%) adding: files/download/267/2-Projekt-Wykonawczy-wraz-z-dokumentami.pdf (deflated 1%) adding: files/download/267/2a.-przedmiar.pdf (deflated 10%) adding: files/download/267/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/267/3-Druk-oferty.pdf (deflated 12%) adding: files/download/267/1.-Specyfikacja-przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/267/6-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/267/ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 34%) adding: files/download/384/ (stored 0%) adding: files/download/384/2.-Przedmiar-Etap-II.pdf (deflated 12%) adding: files/download/384/6-Projekt-umowy..pdf (deflated 10%) adding: files/download/384/Ogloszenie-o-uniewaznieniu.pdf (deflated 27%) adding: files/download/384/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 14%) adding: files/download/384/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 3%) adding: files/download/384/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 14%) adding: files/download/384/3-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/289/ (stored 0%) adding: files/download/289/5-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 15%) adding: files/download/289/3-Przedmiar.pdf (deflated 8%) adding: files/download/289/2-Specyfikacje-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych.pdf (deflated 6%) adding: files/download/289/4-Druk-oferty.pdf (deflated 14%) adding: files/download/289/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 9%) adding: files/download/289/6-Projekt-umowy.pdf (deflated 13%) adding: files/download/289/ogloszenie-remont.pdf (deflated 29%) adding: files/download/164/ (stored 0%) adding: files/download/164/139.zip (stored 0%) adding: files/download/459/ (stored 0%) adding: files/download/459/Ogloszenie-PDF.pdf (deflated 2%) adding: files/download/459/Modyfikacja.pdf (deflated 9%) adding: files/download/453/ (stored 0%) adding: files/download/453/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 19%) adding: files/download/424/ (stored 0%) adding: files/download/424/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 3%) adding: files/download/180/ (stored 0%) adding: files/download/180/194.zip (stored 0%) adding: files/download/231/ (stored 0%) adding: files/download/231/Ogloszenie.pdf (deflated 1%) adding: files/download/231/Modyfikacja.pdf (deflated 1%) adding: files/download/231/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 15%) adding: files/download/231/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 15%) adding: files/download/231/2-Druk-oferty..pdf (deflated 11%) adding: files/download/231/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 11%) adding: files/download/231/4-Projekt-umowy..pdf (deflated 9%) adding: files/download/231/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 7%) adding: files/download/246/ (stored 0%) adding: files/download/246/ogl2.pdf (deflated 22%) adding: files/download/246/4-umowa-geodezja.pdf (deflated 7%) adding: files/download/246/4.1-Zalacznik-umowa..pdf (deflated 9%) adding: files/download/246/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 12%) adding: files/download/246/2-Druk-oferty..pdf (deflated 7%) adding: files/download/246/3-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 7%) adding: files/download/246/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 7%) adding: files/download/341/ (stored 0%) adding: files/download/341/6-Druk-wykaz-osob.pdf (deflated 1%) adding: files/download/341/5-Druk-Wykaz-zrealizowanych-zadan.pdf (deflated 1%) adding: files/download/341/4-Oswiadczenie-o-polozeniu-miejsca-zagospodarowania-osadow-sciek.pdf (deflated 1%) adding: files/download/341/8-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/341/2-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/341/ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 17%) adding: files/download/341/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/341/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/341/7-Druk-Wykaz-pojazdow-narzedzi-wyposazenia-i-sprzetu-techniczneg.pdf (deflated 1%) adding: files/download/341/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/336/ (stored 0%) adding: files/download/336/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/336/5.-Projekt-umowy.pdf (deflated 13%) adding: files/download/336/1.1.-Zalacznik..pdf (deflated 1%) adding: files/download/336/3-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/336/0-Ogloszenie.pdf (deflated 2%) adding: files/download/336/2.1.-Zalacznik-do-warunkow-technicznych..pdf (deflated 0%) adding: files/download/336/2-Warunki-techniczne.pdf (deflated 2%) adding: files/download/336/4-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/336/ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 14%) adding: files/download/405/ (stored 0%) adding: files/download/405/Ogloszenie.pdf (deflated 16%) adding: files/download/132/ (stored 0%) adding: files/download/132/wniosek_o_informacje.doc (deflated 87%) adding: files/download/132/176.zip (stored 0%) adding: files/download/379/ (stored 0%) adding: files/download/379/4-Druk-oswiadczenia..pdf (deflated 1%) adding: files/download/379/2.2-Profile-podluzne-kanalizacji-rys.-nr-2-5.pdf (deflated 1%) adding: files/download/379/2.1-Projekt-Zagospodarowania-Terenu-rys.-nr-1-9.pdf (deflated 2%) adding: files/download/379/5-Prokjet-umowy..pdf (deflated 1%) adding: files/download/379/0.1-Modyfikacja-Ogloszenia.pdf (deflated 24%) adding: files/download/379/1-Specyfikacja-Przetargowa..pdf (deflated 2%) adding: files/download/379/2-Projekt-wykonawczy-budowa-systemu-kanalizacji-sanitarnej-dla-p.pdf (deflated 2%) adding: files/download/379/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 3%) adding: files/download/379/3-Druk-oferty..pdf (deflated 1%) adding: files/download/274/ (stored 0%) adding: files/download/274/2.1-Formularz-cenowy..pdf (deflated 14%) adding: files/download/274/4.1-Zalacznik..pdf (deflated 16%) adding: files/download/274/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 8%) adding: files/download/274/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 11%) adding: files/download/274/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 12%) adding: files/download/274/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.pdf (deflated 32%) adding: files/download/274/2-Druk-oferty.pdf (deflated 13%) adding: files/download/290/ (stored 0%) adding: files/download/290/4-Projekt-umowy.pdf (deflated 12%) adding: files/download/290/2.1-Formularz-cenowy-modyfikacja.pdf (deflated 20%) adding: files/download/290/2-Druk-oferty.pdf (deflated 15%) adding: files/download/290/4.1-Zalacznik-modyfikacja.pdf (deflated 20%) adding: files/download/290/Ogloszenie-o-zamknieciu-postepowania-przetargowego..pdf (deflated 36%) adding: files/download/290/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 9%) adding: files/download/290/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 15%) adding: files/download/290/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 20%) adding: files/download/290/0-Modyfikacja-tresci-Specyfikacji-przetargowej.pdf (deflated 10%) adding: files/download/290/4.1-Zalacznik.pdf (deflated 20%) adding: files/download/304/ (stored 0%) adding: files/download/304/zamkniecie.pdf (deflated 7%) adding: files/download/304/4.1.-Zalacznik.pdf (deflated 2%) adding: files/download/304/4.-Projekt-umowy.pdf (deflated 1%) adding: files/download/304/2.-Druk-oferty.pdf (deflated 1%) adding: files/download/304/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 2%) adding: files/download/304/3.-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 1%) adding: files/download/304/2.2-Formularz.pdf (deflated 1%) adding: files/download/304/1.-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/304/Odpowiedzi-na-pytania.pdf (deflated 10%) adding: files/download/373/ (stored 0%) adding: files/download/373/2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 3%) adding: files/download/373/1-2.1-Formularz-cenowy.pdf (deflated 14%) adding: files/download/373/1-Specyfikacja-Przetargowa.pdf (deflated 3%) adding: files/download/373/modyfikacja.pdf (deflated 2%) adding: files/download/373/2-Druk-oferty.pdf (deflated 2%) adding: files/download/373/1-Specyfikacja-przetargowa.pdf (deflated 2%) adding: files/download/373/uniewaznienie.pdf (deflated 23%) adding: files/download/373/3-Druk-oswiadczenia.pdf (deflated 2%) adding: files/download/209/ (stored 0%) adding: files/download/209/Oferta.pdf (deflated 16%) adding: files/download/209/Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy.jpg (deflated 4%) adding: files/download/209/Projekt-umowy.pdf (deflated 10%) adding: files/download/209/Warunki-przetargu.pdf (deflated 11%) adding: files/download/193/ (stored 0%) adding: files/download/193/1-233.zip (stored 0%) adding: files/download/440/ (stored 0%) adding: files/download/440/Ogloszenie-o-wyborze.pdf (deflated 10%) adding: files/download/437/ (stored 0%) adding: files/download/437/Ogloszenie-o-wyborze-oferty.pdf (deflated 23%) adding: files/download/177/ (stored 0%) adding: files/download/177/211.zip (stored 0%) adding: files/banner/ (stored 0%) adding: files/banner/28/ (stored 0%) adding: files/banner/28/kitchen_adventurer_cheesecake_brownie.jpg (deflated 0%) adding: files/banner/29/ (stored 0%) adding: files/banner/29/kitchen_adventurer_donut.jpg (deflated 0%) adding: files/banner/30/ (stored 0%) adding: files/banner/30/kitchen_adventurer_lemon.jpg (deflated 0%) adding: files/banner/27/ (stored 0%) adding: files/banner/27/kitchen_adventurer_caramel.jpg (deflated 0%)